Розділ 1. Вступ

У KAlgebra передбачено численні можливості, за допомогою яких користувач здатен виконувати будь-які обчислення та будувати за результатами графіки. Певний час програму було зорієнтовано лише на розвиток і використання можливостей MathML. Поточною ж версією може користуватися будь-хто з мінімальними знаннями математики для розв’язування простих та складних задач.

Серед можливостей програми:

  • калькулятор для пришвидшення та спрощення обчислення за математичними формулами;

  • можливість створення скриптів для виконання послідовних обчислень;

  • можливості мови програмування, зокрема визначення функцій та автодоповнення синтаксичних конструкцій;

  • можливості числення, зокрема диференціювання, векторне числення та обробка списків;

  • креслення графіків функцій з інтерактивним курсором для пошуку коренів та виконання інших аналітичних дійґ;

  • креслення просторових поверхонь з метою візуалізації тривимірних даних.

  • вбудований словник операцій та операторів з довідковими можливостями щодо багатьох функцій, якими можна скористатися у програмі;

На цьому зображенні ви бачите головне вікно KAlgebra:

Головне вікно KAlgebra

Після запуску користувачем сеансу KAlgebra буде відкрито одне головне вікно, що складається з вкладки Калькулятор, вкладки двовимірних (плоских) графіків, вкладки тривимірних (просторових) графіків і вкладки Словника. Під цими вкладками знаходиться поле для введення ваших функцій і виконання обчислень та поле для показу результатів.

Керувати сеансом можна за допомогою пунктів меню Сеанс:

СеансСтворити (Ctrl+N)

Відкрити нове вікно KAlgebra.

СеансПовноекранний режим (Ctrl+Shift+F)

Увімкнути або вимкнути режим повноекранного показу вікна KAlgebra. Повноекранний режим можна також увімкнути або вимкнути за допомогою кнопки , розташованої у правій верхній частині вікна KAlgebra.

СеансВийти (Ctrl+Q)

Завершує роботу програми.