floor

  • Назва: floor

  • Опис: округлення до меншого цілого. floor(n) = ⌊n⌋

  • Параметри: floor(параметр1)

  • Приклад: x->floor(x)