exp

  • Назва: exp

  • Опис: експонента (ex)

  • Параметри: exp(параметр1)

  • Приклад: x->exp(x)