arctanh

  • Назва: arctanh

  • Опис: гіперболічний арктангенс

  • Параметри: arctanh(параметр1)

  • Приклад: x->arctanh(x)