arccsc

  • Назва: arccsc

  • Опис: арккосеканс

  • Параметри: arccsc(параметр1)

  • Приклад: x->arccsc(x)