Меню «Перегляд»

ПереглядНове вікно

Створює ще одне вікно з поточним документом. Всі зміни у документі, що редагується у одному з вікон, повторюватимуться у іншому і навпаки.

ПереглядПеремкнутися до командного рядка (F7)

Показує командний рядок KatePart внизу вікна. У цьому командному рядку можна ввести help, щоб переглянути довідкову інформацію, або help list, щоб переглянути список команд. Докладніші відомості щодо командного рядка можна знайти у розділі щодо командного рядка компонента редактора.

ПереглядЗбільшити шрифт (Ctrl++)

Буде збільшено розмір шрифту.

ПереглядЗменшити шрифт (Ctrl+-)

Буде зменшено розмір шрифту.

ПереглядСхема

У цьому меню ви знайдете список всіх доступних схем кольорів. За допомогою пунктів меню ви зможете змінити схему для поточного перегляду. Щоб змінити типову схему, вам слід скористатися сторінкою Шрифти та кольори діалогового вікна налаштовування.

ПереглядПеренесення слівДинамічне перенесення слів (F10)

Вмикає або вимикає динамічне перенесення рядків у поточному перегляді документа. За допомогою динамічного перенесення рядків можна зробити видимим весь текст документа: вам не потрібно буде використовувати горизонтальну смужку гортання, — рядки документа, за потреби, буде розбито на декілька рядків для перегляду.

ПереглядПеренесення слівПомітки динамічного перенесення слів

За допомогою цього пункту ви зможете обрати те, за яких умов і яким чином слід показувати помітки динамічного перенесення слів. Цей пункт доступний, лише якщо позначено пункт Динамічне перенесення слів.

ПереглядПеренесення слівПоказувати помітки статичного перенесення слів

Якщо позначено цей пункт, у стовпчику перенесення слів буде намальовано вертикальну лінію, її розташування визначатиметься параметрами, вказаними у вікні, яке відкривається пунктом ПараметриНалаштувати редактор..., на вкладці Редагування. Будь ласка, зауважте, що помітку статичного перенесення слів буде показано, лише якщо ви використовуєте моноширинний шрифт.

ПереглядМежіПоказувати рамку для піктограм (F6)

Це пункт-перемикач. Якщо його позначено у лівій частині активного редактора буде показано рамку для піктограм, якщо позначку знято — рамки для піктограм показано не буде. На рамці для піктограм буде показано всі позначені рядки у редакторі.

ПереглядМежіПоказати номери рядків (F11)

Це пункт-перемикач. Якщо його буде позначено у лівій частині вікна активного редактора буде показано панель з номерами рядків, якщо позначку буде знято — цю панель буде сховано.

ПереглядМежіПоказувати позначки на смужці гортання

Якщо позначено цей пункт, у поточному перегляді на вертикальній смужці гортання буде показано позначки. Цими позначками буде відмічено, наприклад, закладки. Перелік показаних позначок збігається з переліком позначок рамки для піктограм.

ПереглядМежіПоказувати мінікарту на смужці гортання

За допомогою цього пункту можна замінити смужку гортання візуальним представленням вмісту поточного документа. Докладніший опис мінікарти на смужці гортання можна знайти у розділі «Мінікарта на смужці гортання».

ПереглядЗгортання коду

Пункти цього меню стосуються згортання коду:

Показувати маркери згортання (F9)

Вмикає або вимикає показ панелі маркерів згортання у лівій частині області перегляду.

Згорнути поточний вузол

Згортає область, у якій перебуває курсор.

Розгорнути поточний вузол

Розгортає область, у якій перебуває курсор.

Згорнути вузли найвищого рівня (Ctrl+Shift+-)

Згортає усі області верхнього рівня у документі. Натисніть стрілочку-трикутник, спрямовану праворуч, щоб розгорнути усі області верхнього рівня.

Розгорнути вузли найвищого рівня (Ctrl+Shift++)

Розгортає всі області верхнього рівня у документі.

Показувати недруковані пробіли

Показати або приховати рамку навколо непридатних до друку пробілів.