Розділ 4. Пункти меню

Меню «Файл»

ФайлСтворити (Ctrl+N)

За допомогою цього пункту можна створити новий документ у новому незалежному вікні редактора.

ФайлВідкрити... (Ctrl+O)

Відкриває стандартне діалогове вікно KDE Відкрити файл. Скористайтеся областю перегляду файлів, щоб обрати потрібний вам файл, а потім натисніть кнопку Відкрити, щоб відкрити його.

ФайлВідкрити недавні

Це клавіатурне скорочення призначено для відкриття документів, які ви зберігали нещодавно. Натискання цього пункту відкриє список, розташований збоку від меню, у якому ви побачите назви декількох збережених нещодавно файлів. Натискання позначки одного з цих файлів відкриє відповідний файл у KatePart, якщо файл все ще знаходиться за старою адресою.

ФайлЗберегти (Ctrl+S)

За допомогою цієї дії можна зберегти поточний документ. Якщо цей документ вже було збережено, ця дія призведе до перезапису попереднього збереженого файла без погодження з користувачем. Якщо документ зберігається вперше, буде відкрито діалогове вікно збереження (його описано нижче).

ФайлЗберегти як... (Ctrl+Shift+S)

За допомогою цього пункту можна зберегти файл з новою назвою. Ця дія виконується за посередництвом діалогового вікна, описаного раніше у розділі цього підручника щодо дії Відкрити.

ФайлЗберегти з іншим кодуванням

Зберегти документ із новою назвою файла і іншим кодуванням.

ФайлЗберегти копію як

Зберегти копію документа у файлі з новою назвою та продовжити редагування початкового документа.

ФайлПерезавантажити (F5)

Перезавантажує поточний файл з диска. Цією командою зручно користуватися, якщо інша програма або процес змінили файл, який ви відкрили у KatePart.

ФайлДрукувати... (Ctrl+P)

Відкриває просте діалогове вікно друку, яке надає користувачеві можливість вказати що, де і як друкувати.

ФайлЕкспортувати як HTML

Зберегти поточний відкритий документ як файл HTML, який буде форматовано з використанням поточного режиму підсвічування синтаксичних конструкцій та параметрів схеми кольорів.

ФайлЗакрити (Ctrl+W)

За допомогою цієї команди можна закрити вікно редагування активного файла. Якщо виконані вами зміни не було збережено, програма запитає вас про те, чи слід зберегти файл, перш ніж KatePart закриє його.

ФайлВийти (Ctrl+Q)

Цей пункт меню закриє вікно редактора, якщо запущено декілька екземплярів KatePart за допомогою пунктів меню Створити або Нове вікно, ці екземпляри закрито не буде.