Робота з позначеним текстом

Існує два основних способи позначення тексту у KatePart: за допомогою миші і за допомогою клавіатури.

Щоб виділити фрагмент тексту за допомогою миші, натисніть і утримуйте ліву кнопку миші з одночасним перетягування вказівника миші від місця, де має розпочинатися позначений фрагмент, до бажаного місця завершення позначення, після завершення позначення відпустіть кнопку. Фрагмент позначеного тексту буде підсвічуватися під час позначення.

Наведення вказівника миші на слова з наступним подвійним клацанням лівою кнопкою миші призведе до позначення цього слова.

Наведення вказівника миші на рядок з наступним потрійним клацанням лівою кнопкою миші призведе до позначення цілого рядка.

Якщо під час клацання утримувати натиснутою клавішу Shift, буде позначено текст:

  • від позиції курсора до позиції вказівника миші, якщо нічого ще не було позначено.

  • від початку позначеного тексту до позиції вказівника миші, якщо вже було позначено певний текст

Примітка

За використання позначення тексту за допомогою перетягування вказівника миші, позначений вами текст буде скопійовано до буфера обміну інформацією, — ви зможете вставити цей текст клацання середньою кнопкою миші у потрібному місці редактора або будь-якої іншої програми, куди ви бажаєте вставити цей текст.

Щоб обрати фрагмент тексту за допомогою клавіатури, натисніть і утримуйте клавішу Shift, а потім скористайтеся клавішами навігації (клавішами зі стрілочками, Page Up, Page Down, Home і End, можливо у сполученні з клавішею Ctrl для використання додаткових можливостей пересування текстового курсора) для позначення фрагмента тексту.

Ознайомтеся також з розділом Навігація текстом цієї глави.

Щоб скопіювати поточний позначений фрагмент тексту, скористайтеся пунктом меню ЗміниКопіювати або відповідним клавіатурним скороченням (типовим скороченням є комбінація клавіш Ctrl+C).

Щоб скасувати вибір поточного фрагмента тексту, скористайтеся пунктом меню ЗміниСкасувати вибір або відповідним клавіатурним скороченням (типовим скороченням є Ctrl+Shift+A), ви також можете просто навести вказівник миші на довільне місце у області редагування і один раз клацнути лівою кнопкою миші.

Користування режимом прямокутного вибору

Якщо увімкнено режим прямокутного вибору, ви зможете виконувати «вибір тексту по вертикалі», тобто обирати символи на певних позиціях (певних стовпчиках) у декількох рядках. Цим режимом вибору зручно користуватися, наприклад, у рядках з роздільниками-табуляціями.

Увімкнути режим прямокутного вибору можна за допомогою пункту меню ЗміниРежим прямокутного вибору. Типовим клавіатурним скороченням для цієї дії є комбінація клавіш Ctrl+Shift+B.

Використання перезапису позначеного

Якщо увімкнено режим перезапису позначеного фрагмента, введення або вставлення тексту у позначений фрагмент призведе до заміни позначеного фрагмента тексту введеним або вставленим. Якщо цей режим буде вимкнено, новий текст буде додано за поточною позицією курсора.

Типово, режим перезапису позначеного увімкнено.

Увімкнути або вимкнути цей режим можна за допомогою сторінки Курсор та вибір діалогового вікна налаштування програми.

Використання стійкого вибору

Якщо буде увімкнено режим постійного позначення, введення символів або пересування курсора не призводитиме до скасування позначення фрагмента тексту. Це означає, що ви зможете вивести курсор з позначеного фрагмента і ввести до документа текст з клавіатури.

Типово, режим постійного позначення вимкнено.

Увімкнути або вимкнути режим постійного вибору можна за допомогою сторінки Курсор та вибір діалогового вікна налаштування програми.

Застереження

Якщо буде одночасно увімкнено режими постійного вибору і перезапису, введення або вставлення тексту у той момент, коли курсор знаходитиметься всередині позначеного фрагмента тексту призведе до заміни і скасування вибору відповідного фрагмента.