Розділ 7. Налаштування KatePart

Вибір пункту меню ПараметриНалаштувати Назва програми... відкриває діалогове вікно Налаштування. За допомогою цього діалогового вікна можна змінити різні параметри програми. Параметри, які користувач може змінити, впорядковано за категоріями, категорію можна обрати за допомогою вертикального списку у лівій частині діалогового вікна. За допомогою трьох кнопок, розташованих вздовж нижньої частини діалогового вікна, користувач може керувати процесом.

Ви можете викликати Довідку, застосувати поточні параметри і закрити діалогове вікно за допомогою кнопки Гаразд, або Скасувати зміни. Докладний опис категорій Вигляд, Шрифти та кольори, Редагування, Відкрити/зберегти та Додатки ви знайдете далі за текстом.

Налаштування компонента редактора

У цій групі містяться всі сторінки, що стосуються компонента редактора KatePart Більшість параметрів на цих сторінках є типовими, їх може бути перевизначено визначенням типу файлів, змінними документами, або змінити параметри для окремого документа під час сеансу редагування.

Вигляд

Загальні

Шрифт редактора

Тут ви можете обрати шрифт для тексту у редакторі. Ви можете обрати будь-який зі шрифтів доступних у системі і встановити типовий розмір. У нижній частині діалогового вікна буде показано текст прикладу, отже, ви зможете спостерігати за результатом вашого вибору.

Докладніший опис того, як вибрати шрифт, можна знайти у розділі Вибір шрифтів підручника з основ роботи у KDE.

Показувати помітки пробілів
Ніколи

Редактор ніколи не показуватиме крапки для позначення пробілів.

Наприкінці рядка

Редактор показуватиме крапки для позначення додаткових пробілів наприкінці рядка.

Завжди

Редактор завжди показуватиме крапки для позначення пробілів.

Розмір помітки пробілу

Скористайтеся повзунком для зміни розміру видимого маркера.

Показувати помітки табуляцій

Якщо позначено, редактор буде показувати символ », що позначає табуляцію у тексті.

Показувати рамку фокусування навколо панелі редагування

Якщо позначено, редактор показуватиме рамку фокусування для основної панелі редагування тексту.

Пошук і підсвічування парних дужок

Підсвічувати діапазон між вибраними дужками

Якщо увімкнено, діапазон між вибраними парами дужок буде підсвічено.

Показувати попередній перегляд відповідної відкритої дужки

Якщо позначено, редактор показуватиме підказку із відповідною до відкритої дужки.

Блимати відповідною дужкою, коли курсор потрапляє на парну до неї дужку

Якщо позначено, пересування дужок ({, [, ], },( або )) призводитиме до швидкого показу блимання на відповідній пересунутій дужці.

Показувати рядки з відступами

Якщо позначено цей пункт, у редакторі буде показано вертикальні лінії, які допоможуть вам визначати рядки з відступами.

Лічильники

Показувати кількість слів

Показує кількість слів і символів у документі та поточному позначеному фрагменті на смужці стану. Відповідним пунктом можна також скористатися у контекстному меню смужки стану.

Показувати кількість рядків

Показує загальну кількість рядків у документів на смужці стану. Відповідним пунктом можна також скористатися у контекстному меню смужки стану.

Згортати перший рядок

Якщо позначено, перший рядок згортатиметься, якщо це можливо. Це корисно, якщо файл починається з рядка коментаря, зокрема повідомлення щодо авторських прав.

Динамічне перенесення рядків

Якщо буде позначено цей пункт, рядки тексту буде перенесено на межі області перегляду на екрані.

Динамічно переносити на позначці статичного перенесення

Якщо позначено, редактор динамічно переноситиме рядки тексту на позиції статичного перенесення рядків.

Не брати до уваги межі слів при динамічному перенесенні рядків

Якщо позначено, редактор не братиме до уваги межі слів при перенесенні рядків тексту.

Помітки динамічного перенесення слів

За допомогою цього пункту ви зможете визначити умову, за якої має бути показано позначки динамічного перенесення рядків. Можливі варіанти: Вимкнено, Разом з номерами або Завжди ввімкнено.

Відступ для перенесених рядків

Крім того, за допомогою цього параметра ви можете встановити максимальну ширину у відсотках до ширини екрана, за досягнення якої динамічно перенесені рядки більше не будуть вертикально вирівнюватися. Наприклад, за значення у 50%, рядки, рівень відступу яких буде більшим за 50% ширини екрана, не буде вертикально вирівняно з наступними перенесеними рядками.

Множник висоти рядка

Це значення буде помножено на типову висоту рядка шрифту. Значення 1.0 означає, що буде використано типову висоту.

Поля

Згортання блоків коду
Показувати стрілки для згортання блоків коду

Якщо позначено цей пункт, у поточній області перегляду буде показано позначки згортання коду, якщо увімкнено згортання коду.

Попередній перегляд згорнутих блоків при наведенні

Якщо позначено цей пункт, у відповідь на наведення вказівника на згорнутий фрагмент документа програма показуватиме панель зі згорнутим фрагментом тексту з документа.

Видимість стрілок згортання

Перемкнути стрілочки згортання між Показувати при наведенні і Показувати завжди.

Лівий бік
Показувати позначки

Якщо позначено цей пункт, у лівій частині піктограми ви бачитимете рамку піктограми. Рамка піктограми може, наприклад, показувати позначки закладок.

Показати номери рядків

Якщо позначено цей пункт, ліворуч від тексту буде показано номери рядків.

Підсвічувати змінені і незбережені рядки

Якщо буде позначено цей пункт, програма показуватиме маркери змін у рядках. Щоб дізнатися більше, зверніться до розділу «Індикатори змін у рядках».

Смужки гортання
Показувати позначки

Якщо позначено цей пункт, у поточному перегляді на вертикальній смужці прокрутки буде показано позначки. Цими позначками буде відмічено, наприклад, закладки.

Показувати панель перегляду при наведенні на смужку гортання

Якщо позначено цей пункт, наведення вказівника миші на смужку гортання призводитиме до показу невеличкої панелі попереднього перегляду тексту із декількома рядками документа, які розташовано поруч із місцем у документі, якому відповідає розташування вказівника. Таким чином можна пришвидшити перехід до потрібної частини документа.

Мінікарта
Показувати мінікарту

Якщо буде позначено цей пункт, для кожної панелі перегляду на вертикальній панелі гортання буде показано загальну мінікарту документа.

Докладніший опис мінікарти на смузі гортання можна знайти у розділі «Мінікарта на смужці гортання».

Ширина мінікарти

Регулює ширину мінікарти на смужці гортання, визначається у пікселях.

Видимість смужок гортання

Перемкнути панель гортання у стан «увімкнути», «вимкнути» або «показувати, лише якщо потрібно». Наведіть вказівник миші на синій прямокутник і клацніть лівою кнопкою миші, щоб переглянути діапазон номерів рядків, показаний на екрані. Перетягніть вказівник миші, не відпускаючи лівої кнопки, щоб автоматично гортати вміст документа.

Впорядкувати меню закладок
За датою створення

Кожна закладка буде додаватися знизу, незалежно від місця в документі на яке вона вказує.

За номерами рядків

Закладки будуть впорядковані по номерах рядків на які вони вказують.

Теми кольорів

За допомогою цього розділу діалогового вікна ви можете налаштувати всі кольори у всіх темах кольорів, які у вас є, а також створити нові схеми, вилучити наявні або просто Використати схему кольорів системи. У кожній зі схем є параметри для кольорів і стилі для звичайного і підсвіченого тексту.

KatePart попередньо вибере поточну активну тему. Якщо ви бажаєте працювати над якоюсь іншою темою, почніть з вибору цієї теми зі спадного списку Виберіть тему. За допомогою кнопок Копіювати і Вилучити ви можете створити нову тему (скопіювавши одну з наявних) або вилучити наявну.

Докладний опис можна знайти у розділі «Графічний інтерфейс тем кольорів».

Редагування

Загальні

Перенесення слів

Перенесення слів — це функція, яка змушує редактор автоматично починати новий рядок тексту і переносити курсор на початок цього нового рядка. KatePart буде автоматично розпочинати новий рядок тексту, коли поточний рядок досягне довжини, визначеної параметром Переносити слова на:.

Переносити слова на фіксованій позиції

Вмикає або вимикає статичне перенесення слів.

Малювати вертикальну лінію у позиції перенесення рядків

Якщо позначено цей пункт, у стовпчику перенесення слів буде намальовано вертикальну лінію, її розташування визначатиметься параметрами, вказаними у вікні, яке відкривається пунктом ПараметриНалаштувати редактор..., на вкладці Редагування. Будь ласка, зауважте, що помітку статичного перенесення слів буде показано, лише якщо ви використовуєте моноширинний шрифт.

Переносити слова на:

Якщо позначено пункт Переносити слова на фіксованій позиції, значення у цьому пункті визначить довжину (у символах) відступу, з якого редактор буде автоматично починати новий рядок.

Типовий режим введення

Вибраний режим введення буде увімкнено після відкриття нового вікна редагування. Ви можете вмикати або вимикати режим вводу vi для окремого вікна редагування за допомогою меню Зміни.

Дужки

Якщо позначено пункт Автоматично закривати дужки, якщо введено початкову дужку, після введення користувачем лівої дужки ([, (, або {) KatePart автоматично вводитимете праву дужку (}, ), або ]) праворуч від курсора.

Символи-обмежувачі

Ви можете вибрати символи-обмежувачі за допомогою відповідного спадного списку.

Якщо позначено фрагмент тексту, введення одного з цих символів призводитиме до згортання позначеного фрагмента тексту.

Копіювання і вставлення
Пересувати позначений текст при перетягуванні

За допомогою цього пункту можна увімкнути або вимкнути перетягування зі скиданням для фрагментів позначеного тексту у вікні редактора.

Копіювати/Вирізати поточний рядок, якщо викликано без позначеного тексту

Якщо ви позначите цей пункт і у тексті не буде позначених фрагментів, дія з копіювання або вирізання виконуватиметься над рядком тексту, у якому перебуватиме курсор.

Не пересувати текстовий курсор при вставлянні фрагментів за допомогою миші

Якщо позначено цей пункт і ви вставляєте якийсь фрагмент тексту у вікно редактора за допомогою клацання середньою кнопкою миші, KatePart не пересуватиме текстовий курсор у позицію клацання.

Навігація текстом

Пересування текстового курсора
Кмітливий перехід до початку та кінця рядка

Якщо позначено цей пункт, натискання клавіші Home призводитиме до того, що курсор пропускатиме пробіли і переходитиме до початку тексту у новому рядку.

PageUp/PageDown пересувають курсор

За допомогою цього пункту можна змінити поведінку курсора після натискання користувачем клавіш Page Up або Page Down. Якщо пункт не позначено, курсор зберігатиме свою відносну позицію у вікні KatePart, у результаті дії буде пересунуто лише текст, який ви бачитимете на екрані. Отже, якщо курсор знаходився посередині видимого тексту, після виконання дії він залишиться на тому ж місці (хіба що пересунеться у межах рядка, якщо в ньому недостатньо символів). Якщо ж цей пункт буде позначено, за натискання вказаних клавіш курсор буде пересунуто на верхній або нижній рядок видимого тексту нової сторінки, яку буде показано в результаті прогортання тексту на один екран вниз або вгору.

Увімкнути перестрибування до великих літер

За допомогою цього пункту можна змінити поведінку курсора у відповідь на натискання клавіатурних скорочень Ctrl+ та Ctrl+. Якщо пункт не позначено, курсор перестрибуватиме через цілі слова. Якщо пункт позначено, курсор зупинятиметься на великих літерах у словах, які написано літерами різних регістрів.

Автоцентрування курсора:

Встановлює, за можливості, кількість видимих рядків над та під курсором.

Режим вибору тексту
Звичайний

Вибрану ділянку буде заміщено набраним текстом, і її буде втрачено при переміщенні курсора.

Стійкий

Вибір залишається навіть після пересування курсора та вводу тексту.

Дозволити гортання за кінець документа

За допомогою цього пункту можна уможливити гортання за кінець документа. Ним можна скористатися, якщо ви бажаєте розташувати по центру у вертикальному напрямку кінцеву частину документа, або пересунути її у верхню частину вікна редактора.

Клавіша Backspace вилучає основу символу разом із діакритичними знаками

Якщо позначено, замість основи складеного символу вилучатиметься увесь символ, разом із діакритичними позначками. Корисно для індійських локалей.

Модифікатор мультикурсора

За допомогою цього пункту ви можете налаштувати модифікатор, який буде використано для створення мультикурсора у відповідь на клацання лівою кнопкою миші. Вам слід буде натиснути модифікатор і клацнути лівою кнопкою миші, щоб створити курсор у бажаному місці. Див. створення декількох курсорів, щоб дізнатися про інші способи створення декількох курсорів.

Відступ

Типовий режим відступу:

Виберіть автоматичний режим відступу, який ви бажаєте використати як типовий. Наполегливо рекомендуємо вам скористатися режимом Не вибрано або Звичайний, а потім скористатися налаштуваннями типу файлів, щоб встановити інші режими відступу для форматів тексту на зразок коду C/C++ або XML.

Створювати відступ за допомогою
Табулятори

Якщо буде позначено цей пункт, редактор додаватиме символи табуляції у відповідь на натискання клавіші Tab або під час автоматичного встановлення відступів.

Пробіли

Якщо позначено цей пункт, редактор вставлятиме обчислену кількість пробілів, відповідно до поточної позиції у тексті та параметра tab-width, коли ви натискатимете клавішу Tab або під час автоматичного визначення відступів.

Табулятори і пробіли

Якщо буде позначено цей пункт, редактор додаватиме пробіли на початку рядка, як це описано вище, під час встановлення відступу або у відповідь на натискання Tab, але вставлятиме символи табуляції, якщо клавішу Tab натиснуто всередині або наприкінці рядка.

Ширина табуляції:

За допомогою цього пункту можна визначити кількість пробілів, які буде показано замість символу табуляції.

Ширина відступу:

Ширина відступу — це кількість пробілів, які буде використано для відступу у рядку. Якщо налаштовано встановлення відступів за допомогою символів табуляції, символ табуляції буде вставлено, якщо відступи поділяються за допомогою ширини табуляції.

Властивості відступу
Залишати додаткові пробіли

Якщо буде знято позначку з цього пункту, зміна рівня відступу вирівнюватиме рядок до відступу, довжина якого кратна до значення, вказаного у пункті Ширина відступу.

Коригувати відступ для тексту, вставленого з буфера обміну даними

Якщо позначено цей пункт, у тексті, який ви вставлятимете з буфера обміну інформацією, буде встановлено відступи. Виконання дії Вернути вилучить ці відступи.

Дії відступу
Клавіша Backspace зменшує рівень відступу, якщо перший символ — пробіл

Якщо позначено цей пункт, клавіша Backspace зменшуватиме рівень відступу, якщо курсор розташовано на початкових пробілах рядка.

Режим табуляції (якщо нічого не вибрано)

Якщо ви бажаєте, щоб клавіша Tab вирівнювала поточний рядок у поточному блоці коду так, як це робиться у emacs, зробіть Tab скороченням для дії Вирівняти.

Завжди переходити на наступної позиції табуляції

Якщо позначено цей пункт, клавіша Tab завжди вставлятиме пробіл до наступної позиції табуляції. Якщо позначено пункт Використовувати пробіли замість табуляції на вкладці Загальні сторінки Редагування, буде вставлено пробіли, у іншому випадку буде вставлено один символ табуляції.

Завжди збільшувати рівень відступу

Якщо позначено цей пункт, клавіша Tab завжди робитиме відступ у поточному рядку на кількість позицій символів, вказану у параметрі Ширина відступу.

Збільшувати рівень відступу, якщо перший символ — пробіл

Якщо позначено цей пункт, клавіша Tab або робитиме відступ на поточному рядку, або переводитиме курсор на наступну позицію табуляції. Якщо позиція, у яку ви вставляєте символ, знаходиться на або перед першим символом рядка, який не є пробілом, або якщо вибрано ділянку тексту, у поточний рядок буде додано відступ на кількість позицій символів, визначену параметром Ширина відступу. Якщо позиція, у яку ви вставляєте символ, знаходитиметься за першим символом рядка, який не є пробілом, і нічого не виділено, буде вставлено пробіл до наступної позиції табуляції. Якщо позначено пункт Використовувати пробіли замість табуляції на вкладці Загальні сторінки Редагування, буде вставлено відповідну кількість пробілів, у іншому випадку буде вставлено один символ табуляції.

Автозавершення

Загальне
Увімкнути автозавершення

Якщо буде позначено цей пункт, програма показуватиме під час введення слів список можливих варіантів завершення слова.

Автоматично вибирати перший варіант доповнення

Якщо позначено, програма завжди вибиратиме перший із варіантів автоматичного доповнення. Ви зможете вставити цей варіант до тексту натисканням клавіші Enter. Якщо ви не хочете, щоб такий вибір здійснювався автоматично, наприклад, завжди хочете вставляти за допомогою Enter розрив рядка, зніміть позначку з цього пункту.

Мінімальна довжина слова для завершення

Під час введення тексту інструмент автоматичного завершення слів шукатиме слова у документі, початок яких збігається з вже введеною частиною нового слова. За допомогою цього пункту можна вказати мінімальну кількість символів, у разі введення яких буде задіяно автоматична завершення слів і відкрито панель зі списком варіантів.

Вилучати кінець під час доповнення

Вилучати кінець попереднього слова, якщо вибрано пункт автодоповнення зі списку.

Автозавершення ключових слів

Якщо позначено, вбудований засіб автоматичного доповнення використовуватиме ключові слова, визначені засобом підсвічування синтаксичних конструкцій.

Перевірка правопису

Ці параметри налаштування докладно описано у документації до модуля Системних параметрів з назвою Перевірка правопису.

Режим вводу VI

Загальне
Пріоритет команд Vi перед скороченнями Kate

Якщо позначено цей пункт, команди Vi перевизначатимуть вбудовані команди KatePart. Наприклад, Ctrl+R виконуватиме дію з повторення скасованої дії, а не стандартну дію (відкриття діалогового вікна пошуку з заміною).

Показувати відносні номери рядків

Якщо позначено цей пункт, номером поточного рядка завжди вважатиметься 0. Номери рядків нижче і вище обчислюватимуться відносно цього рядка.

Схема відповідності клавіш

Схеми відповідності клавіш використовуються для зміни значення введених після натискання клавіш символів. Таким чином, ви можете змінити відповідність між натисканням клавіш і командами або створити відповідність між натисканням клавіші і послідовністю команд.

Приклад:

F2 -> I-- Esc

Таким чином, до рядка буде додано I-- у відповідь на натискання F2.

Відкриття/Збереження

Загальні

Формат файла
Кодування

Визначає стандартне кодування для відкриття/збереження файлів, якщо кодування не буде змінено за допомогою діалогового вікна відкриття/збереження або параметра командного рядка.

Визначення кодування

Оберіть цей пункт зі спадного списку, щоб або вимкнути автовиявлення або скористатися Універсальним для вмикання автоматичного визначення всіх кодувань. Але алгоритм, ймовірно, зможе визначити лише кодування utf-8/utf-16, вибір діапазону кодувань покращить евристичні здатності програми і дасть кращі результати. Якщо ні кодування, визначене як стандартне вище, ні кодування вказане у діалоговому вікні відкриття, ні кодування вказане у командному рядку не відповідатиме даним, що зберігаються у файлі, буде виконано цю процедуру визначення кодування.

Резервне кодування

Визначає резервне кодування для спроб відкриття файлів, якщо кодування, визначене як стандартне вище, вказане за допомогою діалогового вікна відкриття/збереження або командного рядка, не відповідає вмісту файла. Перш ніж виконувати спробу зміни кодування модуль Kate спробує визначити кодування читанням можливої позначки порядку байтів на початку файла. Якщо буде виявлено таку позначку, програма обере належне кодування Unicode. Якщо позначки не буде виявлено і кодування не вдасться визначити автоматично, буде використано резервне кодування.

Кінець рядка

Тут можна обрати потрібний режим завершення рядків для вашого активного документа. Ви можете обрати один з варіантів: UNIX®, DOS/Windows® або Macintosh.

Автоматичне визначення кінця рядка

Позначте цей пункт, якщо ви бажаєте, щоб редактор автоматично визначав тип кінця рядка. Для всього файла буде використано перший зі знайдених типів кінця рядка.

Увімкнути позначку порядку байтів (ППБ)

Позначка порядку байтів (ППБ) — це символ Unicode, який додають на початку документів у кодуванні Unicode. За її допомогою програми для редагування визначають порядок байтів текстового файла. Докладніше про неї можна дізнатися зі статті Позначка порядку байтів.

Верхня межа довжини рядка

На жаль, через недоліки у QtKatePart працює з дуже довгими рядками надзвичайно повільно. Через це у KatePart передбачено автоматичне розбиття рядків, кількість символів у яких перевищує вказане у цьому пункті значення. Щоб вимкнути розбиття, встановіть значення 0.

Автоматичне очищення під час збереження
Вилучати кінцеві пропуски

Редактор може автоматично вилучати зайві пробіли наприкінці рядків під час збереження файла. Ви можете вибрати режим ніколи, щоб вимкнути цю можливість, режим у змінених рядках, щоб цю дію було виконано лише над рядками, до яких було внесено зміни з часу останнього збереження документа або режим у всьому документі, щоб зайві пробіли було безумовно вилучено у всіх рядках документа.

Додавати символ нового рядка наприкінці файла під час збереження

За позначення цього пункту редактор автоматично додаватиме символ нового рядка наприкінці файла, якщо його не було на час збереження файла.

Увімкнути автоматичне збереження (лише для локальних файлів)

Позначте цей пункт, якщо ви хочете, щоб редактор автоматично зберігав документи, поки ви над ними працюєте.

Автоматично зберігати документи, коли редактор втрачає фокусування

Редактор автоматично зберігатиме документи, коли ви перемикатиметеся на компоненти, наприклад панель термінала у Kate.

Інтервал автозбереження

Тут ви можете визначити інтервал автоматичного збереження у секундах. Якщо буде вказано інтервал 0, документ не буде зберігатися із регулярними інтервалами.

Додатково

Записувати файл резервної копії при зберіганні

Створення резервної копії під час збереження призведе до того, що KatePart копіюватиме дисковий файл (попередньо збереженій версії файл) у файл з назвою <префікс><назва файла><суфікс>, перш ніж зберігати файл зі старою назвою. Файл резервної копії може бути корисним для відновлення результатів роботи, якщо щось піде не так під час зберігання або ви захочете пізніше відновити попередню версію файла. Типовим суфіксом є ~, типовий префікс — порожній.

Локальні файли

Позначте цей пункт, якщо ви бажаєте робити резервні копії локальних файлів під час збереження.

Віддалені файли

Позначте цей пункт, якщо ви бажаєте робити резервні копії файлів на віддалених комп’ютерах під час збереження.

Префікс для файлів резервних копій

Введіть префікс для назв файлів резервних копій.

Суфікс для файлів резервних копій

Введіть суфікс, який буде додано до файлів резервних копій.

Режим файла резервної пам'яті

Програма KatePart здатна відновлювати (більшу) частину незбереженої роботи у разі аварійного завершення або вимикання живлення. Під час редагування документа програма автоматично створює файл свопінгу (.<filename>.kate-swp). Якщо користувачем не буде збережено зміни, а KatePart аварійно завершить роботу, файл свопінгу залишиться на диску. Під час відкриття файла KatePart виконує пошук файла свопінгу документа. Якщо файл буде виявлено, програма спитає користувача про те, чи хоче він відновлювати втрачені дані. Користувач матиме можливість переглянути відмінності між початковим та відновленим файлом. Файл свопінгу вилучається після кожного збереження документа або штатного завершення роботи програми.

KatePart синхронізує файли свопінгу на диску кожні 15 секунд, але лише якщо до документа було внесено зміни з часу останньої синхронізації. Користувач може вимкнути синхронізацію файлів. Для цього достатньо вибрати пункт Вимкнути. Вимикання синхронізації може призвести до втрати даних.

Якщо увімкнено файл резервної пам'яті, можна перемикатися між двома режимами, а саме, Увімкнено, зберігати у типовому каталозі і Увімкнено, зберігати у нетиповому каталозі.

Зберігати файли резервної пам'яті у

Типово, файли резервної пам’яті зберігатимуться до тієї самої теки, де зберігається файл. Якщо вибрано Увімкнено, зберігати у нетиповому каталозі для режиму файлів резервної пам'яті, файли резервної пам’яті зберігатимуться у вказаній теці. Корисно для використання у мережевих файлових системах для запобігання зайвому обміну даними мережею.

Зберігати файли резервної пам'яті кожні

KatePart синхронізує файли свопінгу на диску кожні 15 секунд, але лише якщо до документа було внесено зміни з часу останньої синхронізації. Ви можете визначити інший проміжок між послідовними синхронізаціями даних.

Режими і типи файлів

За допомогою цієї сторінки ви можете змінити типове налаштування для документів вказаного типу MIME. Після завантаження документа у редактор програма намагатиметься встановити відповідність між даним файлом і визначеним шаблоном файлів або типом MIME зі списку, і якщо відповідність буде знайдено, застосує визначені змінні. Якщо буде знайдено декілька відповідностей з типами файлів, використовуватиметься тип файлів з найвищим пріоритетом.

Тип файла:

Типом файлів з найвищим пріоритетом є той тип, який знаходиться на верхівці у спадному списку. Якщо було виявлено належність до декількох типів, їх також буде показано у списку.

Створити

Ця кнопка використовується для створення нового типу файлів. Після натискання цієї кнопки розташовані нижче поля буде спорожнено, і ви зможете записати до них властивості нового типу файлів.

Вилучити

Щоб вилучити існуючий тип файлів, виберіть його зі спадного списку і натисніть кнопку «Вилучити».

Властивості поточного типу файлів

Типом файлів з найвищим пріоритетом є той тип, який знаходиться на верхівці у спадному списку. Якщо було виявлено належність до декількох типів, їх також буде показано у списку.

Назва:

Назва типу файлів буде текстом відповідного пункту меню. Цю назву буде показано у списку підменю ІнструментиТипи файлів

Розділ:

Назва розділу використовується для впорядкування типів файлів у меню. Його також буде використано у підменю ІнструментиТипи файлів.

Змінні:

За допомогою цього рядка ви можете налаштувати параметри KatePart для файлів, які належать до цього типу MIME за допомогою змінних KatePart. Ви можете встановити майже будь-який параметр налаштування, зокрема підсвічування, режим відступів тощо.

Натисніть кнопку Змінити, щоб переглянути список всіх доступних змінних та описи цих змінних. Позначте пункт, щоб увімкнути певну змінну. Значення змінної можна встановити праворуч. Для деяких змінних передбачено спадний список можливих значень, для інших вам доведеться вказати значення вручну.

Докладніше про ці змінні можна дізнатися з розділу Налаштування зі змінними документа.

Підсвічування:

Якщо ви створите новий тип файлів, за допомогою цього спадного списку ви зможете обрати для нього тип файлів для підсвічування.

Режим відступів:

За допомогою цього спадного списку можна визначити режим додавання відступів у нових документах.

Суфікси файлів:

За допомогою шаблонів ви можете обирати файли за назвою. Типовим шаблоном заміни є зірочка з суфіксом файла, наприклад *.txt; *.text. Окремі шаблони у рядку слід відокремлювати крапкою з комою.

Типи MIME:

Показує майстер, за допомогою якого можна дуже просто вибирати типи MIME.

Пріоритет:

Встановлює пріоритет файлів цього типу. Якщо файл може бути віднесено до декількох типів, буде використано тип з найвищим пріоритетом.