Розділ 4. Робота з додатками

Anders Lund

Переклад українською: Юрій Чорноіван

Зміст

Додатки програми Kate
Зовнішні інструменти
Налаштовування зовнішніх інструментів
Розгортання змінних
Список типових інструментів
Додаток перегляду зворотного трасування
Користування додатком перегляду зворотного трасування
Налаштування
Додаток для збирання
Вступ
Користування додатком збирання
Структура меню
Подяки
Додаток закриття за критерієм
Вступ
Користування додатком закриття за критерієм
Структура меню
Додаток піпетки
Вступ
Налаштування
Додаток CTags
Вступ
Налаштування
Користування додатком CTags
Структура меню
Додаток попереднього перегляду документів
Вступ
Структура меню
Інтерфейс
Додаток перемикання документів
Структура меню
Навігатор файловою системою
Структура меню
Інтерфейс
Налаштування
Список документів
Вступ
Структура меню
Налаштування
Додаток GDB
Вступ
Структура меню і панелі інструментів
Панель налагоджування
Стек викликів і локальні змінні
Подяки
Додаток проєктів
Вступ
Структурований перегляд файлів
Перемикання проєктів
Пошук і заміна у проєктах
Просте автоматичне доповнення
Швидке відкриття файлів
Підтримка збирання проєкту
Створення проєктів
Поточний проєкт
Меню «Проєкти»
Додаток клієнта LSP
Структура меню
Налаштування
Пошук з заміною
Вступ
Інтерфейс
Структура меню
Фрагменти тексту Kate
Вступ
Структура меню
Панель фрагментів
Користування фрагментами
Подяки
Додаток SQL
Вступ
Встановлення з’єднання з базою даних
Виконання запитів
Навігація
Структура меню
Подяки
Додаток перегляду символів
Користування додатком закриття за критерієм
Структура меню
Налаштування
Додаток перегляду інструмента термінала
Структура меню
Налаштування
Додаток для фільтрування тексту
Користування додатком фільтрування тексту
Структура меню
Перевірка XML
Структура меню
Подяки
Доповнення XML
Як користуватися
Можливості і обмеження
Структура меню
Подяки

Увімкнути окремі додатки можна за допомогою діалогового вікна налаштування, за допомогою цього вікна можна також отримати доступ до додаткових параметрів налаштування тих додатків, які потребують налаштування.

Додатки програми Kate

Додатки Kate призначено для виконання додаткових функцій у редакторі Kate. За їх допомогою можна додавати нові меню і скорочення, а також розширювати список можливостей Kate. Ви можете встановити будь-яку бажану кількість додатків за допомогою самої програми Kate. Для цього скористайтеся діалоговим вікном налаштування Kate, яке можна відкрити за допомогою пункту меню ПараметриНалаштувати Kate.... Щоб обрати потрібні додатки, перейдіть на сторінку ПрограмаДодатки.

Серед можливих додатків до програми: