Додаток GDB

Martin Gergov

T.C. Hollingsworth

Вступ

Додаток GDB до Kate є простою графічною оболонкою до популярного інструмента діагностики виконання програм GNU, GDB.

Важливо

Користувачам додатка варто спочатку добре ознайомитися з самим GDB. Щоб дізнатися більше про те, як користуватися GDB, зверніться до сайта GDB.

Увімкнути додаток GDB можна за допомогою розділу «Додатки» діалогового вікна налаштувань Kate.

Щоб додаток працював належним чином, вам знадобиться файл з кодом (будь-якого підтримуваного у GDB типу) та виконуваний файл.

Підказка

Якщо виконуваний файл збирається за допомогою gcc/g++, варто скористатися під час збирання параметром командного рядка -ggdb.

Після виконання всіх попередніх етапів збирання відкрийте файл коду у Kate, вкажіть адресу виконуваного файла за допомогою вкладки Параметри панелі Панель налагоджування і виберіть у меню пункт НалагоджуванняПочати налагоджування, щоб розпочати сеанс налагоджування.

Структура меню і панелі інструментів

Доступ до всіх пунктів дій можна отримати за допомогою меню Kate. Крім того, скористатися значною частиною цих пунктів можна за допомогою панелі інструментів налагоджування.

ПереглядВікна інструментівПанель налагоджування

Показує панель з даними, виведеними GDB, дані щодо використаного командного рядка GDB та інших параметрів.

ПереглядВікна інструментівПоказати Локальні і стек викликів

Показує список всіх завантажених змінних та їхніх значень, а також зворотне трасування GDB.

НалагоджуванняПризначення

Підменю зі списком призначень (виконуваних файлів).

НалагоджуванняПочати налагоджування

Запускає GDB для обробки певного виконуваного файла.

НалагоджуванняПерервати або припинити налагоджування

Зупиняє роботу GDB.

НалагоджуванняПерезапустити налагоджування

Перезапускає GDB.

НалагоджуванняВстановити/Зняти точку зупинки

Встановити або зняти точку зупинки у поточному розташуванні курсора.

НалагоджуванняУвійти

Виконати поточну інструкцію (буде виконано діагностику виклику функції).

НалагоджуванняПереступити

Виконати поточну інструкцію (діагностику виклику функції не буде виконано).

НалагоджуванняВийти

Поновлює виконання, аж до моменту переривання програми, яка виконується.

НалагоджуванняПересунути PC

Пересунути лічильник програми (наступне виконання).

НалагоджуванняВиконати до курсора

Запускає виконання програми до інструкції, у якій зараз перебуває курсор.

НалагоджуванняПродовжити

Ігнорує всі точки зупинки і виконує програму аж до її переривання (у режимі успішного виконання або у режимі аварійної зупинки).

НалагоджуванняВивести значення

Виводить значення змінної, на якій перебуває курсор у тексті програми.

ПараметриПоказані панеліДодаток GDB

Показати панель налагоджування.

Панель налагоджування

На панелі Панель налагоджування буде показано декілька вкладок:

Вивід GDB

Містить дані, отримані від GDB, та командний рядок GDB.

Вкладка «Вивід».

На вкладці Вивід буде показано повідомлення, виведені під час виконання сеансу налагоджування.

Параметри
Виконуваний файл

Шлях до призначення (виконуваного файла) для виконання діагностики.

Робочий каталог

Поточний робочий каталог, вказаний виконуваному файлу (призначенню).

Аргументи

Аргументи, передані програмі.

Зберігати фокусування

Зберігає фокусування на командному рядку GDB.

Переспрямувати ввід-вивід

Відкриває нову вкладку Ввід-вивід на панелі Панель налагоджування. За допомогою цієї вкладки ви зможете переглядати виведені дані та вводити дані, потрібні запущеній програмі.

Діалогове вікно параметрів

У діалоговому вікні Параметри буде показано налаштування сеансу налагоджування (діагностики).

Ввід-вивід

Містить область з даними, виведеними запущеною програмою, та запрошенням командного рядка, за допомогою якого ви можете вводити дані, потрібні програмі.

Вкладка «Ввід-вивід».

На вкладці Ввід-вивід показано повідомлення, виведені простою тестовою програмою.

Стек викликів і локальні змінні

На панелі Стек викликів буде показано форматовані дані зворотного трасування, отримані від GDB.

Панель інструмента стеку викликів.

Панель інструмента Стек викликів додатка GDB.

На панелі інструмента Локальні змінні буде показано список всіх завантажених зараз змінних програми та їхніх значень.

Панель інструмента локальних змінних.

Панель інструмента Локальні змінні додатка GDB.

Подяки

Особлива подяка учаснику Google Code-In 2011 Martin Gergov за написання більшої частини цього розділу.