Список документів

Вступ

На панелі списку документів ви побачите список всіх документів, які зараз відкрито у Kate. Поруч з позначками файлів з незбереженими змінами буде показано невеличку піктограму дискети, яка позначатиме їх стан.

Над списком документів розташовано панель інструментів із такими кнопками:

— створити документ
відкрити наявний документ
— попередній документ
— наступний документ
— зберегти поточний документ
— зберегти поточний документ із новою назвою

Типово список документів буде показано у Ієрархічному режимі, у якому програма показує структуру тек навколо поточних відкритих документів. Ним також можна скористатися у Режимі списку, у якому програма показує простий список всіх відкритих документів. Перемкнутися між режимами перегляду можна клацанням правою кнопкою на списку з наступним вибором режиму зі списку Режим перегляду.

Якщо буде відкрито декілька файлів з однаковою назвою (розташованих у різних теках) у Режимі списку, перед назвою другого з цих файлів ви побачите цифру «(2)», інші файли з тією ж назвою нумеруватимуться послідовно. У контекстній підказці файла буде показано назву файла повністю, разом зі шляхом до теки, де він знаходиться, отже вам буде просто обрати потрібний вам файл зі списку.

Щоб програма показала документ у поточному активному фреймі, натисніть позначку документа у списку.

У контекстному меню буде показано деякі з пунктів дій меню Файл.

Крім того, передбачено пункти дій з керування файлами для перейменовування та вилучення файла. За допомогою пункту Копіювати шлях до файла можна скопіювати повний шлях до документа до буфера обміну даними.

Ви можете впорядковувати список у декілька різних способів за допомогою пункту Впорядкувати за контекстного меню, яке відкривається після клацання правою кнопкою миші, коли вказівник миші знаходитиметься у списку. Серед можливих варіантів впорядкування:

Назва документа

Список буде побудовано в алфавітному порядку назв файлів.

Адреса документа

Список буде побудовано в алфавітному порядку адрес файлів.

Порядок відкриття

Список буде побудовано за порядком відкриття документів.

Типово, у списку документів буде показано порядок роботи з документами за допомогою підсвічування у списку документів, з якими ви працювали нещодавно, кольором. Якщо документ було змінено, до кольору буде додано відповідний відтінок. Документи з якими ви працювали останніми буде показано яскравішим кольором, отже вам буде простіше знайти документи, над якими ви працюєте. Цю можливість можна вимкнути за допомогою сторінки документів діалогового вікна налаштування програми.

Типово, список документів у вікні Kate розташовано у лівій частині області редагування.

Структура меню

ПереглядПопередній документ (Alt+)

Відкриває документ, показаний у списку документів перед поточним відкритим документом.

ПереглядНаступний документ (Alt+)

Відкриває документ, показаний у списку документів після поточного відкритого документа.

ПереглядПоказати активні

Показує поточний відкритий документ у списку документів.

Налаштування

Затінення тла

За допомогою цього розділу ви можете увімкнути або вимкнути візуалізацію затіненням останніх дій із документом та вибрати кольори, які буде використано для затінення, якщо його увімкнено.

Впорядкувати за

Тут ви можете встановити спосіб впорядкування списку документів. Ви також можете встановити порядок за допомогою контекстного меню списку документів.

Режим перегляду

За допомогою цього пункту можна вибрати один з двох варіантів показу даних на панелі документів. Якщо буде вибрано варіант Ієрархічний перегляд, список документів буде показано у форматі дерева, де списки документів будуть гілками пунктів тек, у яких ці документи зберігаються. Якщо ж буде вибрано варіант Перегляд списком, програма показуватиме плоский список документів.

Показати повний шлях

Якщо буде увімкнено режим ієрархічного перегляду, записи тек на панелі документів буде показано з повним шляхом у файловій системі у назві теки. Ці дані не буде показано у режимі перегляду списком.

Показати панель інструментів

Якщо увімкнено ієрархічний перегляд і позначено цей пункт, над списком документів буде показано панель інструментів із кнопками, подібним до кнопки Зберегти. Зніміть позначку з цього пункту, якщо панель інструментів має бути приховано.

Показати кнопку закриття

Якщо позначено цей пункт, Kate при наведенні на пункти відкритих документів показуватиме кнопку закриття.