Підручник з Kate

Anders Lund

Seth Rothberg

Dominik Haumann

T.C. Hollingsworth

Переклад українською: Юрій Чорноіван
версія Програми 21.12 (2 вересня 2021 року)

Kate — це текстовий редактор для програмістів, створений командою розробників KDE.

У цьому підручнику описано Kate версії 18.12


Зміст

1. Вступ
2. Основи
Як запустити Kate
За допомогою меню
За допомогою командного рядка
Перетягування і скидання
Робота у Kate
Швидкий запуск
Клавіатурні скорочення
Робота з багатодокументним інтерфейсом (MDI) Kate
Огляд
Область редактора
Користування сеансами
Як отримати довідку
За допомогою Kate
З вашими текстовими файлами
Статті щодо Kate
3. Робота у редакторі Kate
4. Робота з додатками
Додатки програми Kate
Зовнішні інструменти
Налаштовування зовнішніх інструментів
Розгортання змінних
Список типових інструментів
Додаток перегляду зворотного трасування
Користування додатком перегляду зворотного трасування
Налаштування
Додаток для збирання
Вступ
Користування додатком збирання
Структура меню
Подяки
Додаток закриття за критерієм
Вступ
Користування додатком закриття за критерієм
Структура меню
Додаток піпетки
Вступ
Налаштування
Додаток CTags
Вступ
Налаштування
Користування додатком CTags
Структура меню
Додаток попереднього перегляду документів
Вступ
Структура меню
Інтерфейс
Додаток перемикання документів
Структура меню
Навігатор файловою системою
Структура меню
Інтерфейс
Налаштування
Список документів
Вступ
Структура меню
Налаштування
Додаток GDB
Вступ
Структура меню і панелі інструментів
Панель налагоджування
Стек викликів і локальні змінні
Подяки
Додаток проєктів
Вступ
Структурований перегляд файлів
Перемикання проєктів
Пошук і заміна у проєктах
Просте автоматичне доповнення
Швидке відкриття файлів
Підтримка збирання проєкту
Створення проєктів
Поточний проєкт
Меню «Проєкти»
Додаток клієнта LSP
Структура меню
Підтримка переходу до символів
Інші можливості
Налаштування
Пошук з заміною
Вступ
Інтерфейс
Структура меню
Фрагменти тексту Kate
Вступ
Структура меню
Панель фрагментів
Користування фрагментами
Подяки
Додаток SQL
Вступ
Встановлення з’єднання з базою даних
Виконання запитів
Навігація
Структура меню
Подяки
Додаток перегляду символів
Користування додатком закриття за критерієм
Структура меню
Налаштування
Додаток перегляду інструмента термінала
Структура меню
Налаштування
Додаток для фільтрування тексту
Користування додатком фільтрування тексту
Структура меню
Перевірка XML
Структура меню
Подяки
Доповнення XML
Як користуватися
Можливості і обмеження
Структура меню
Подяки
5. Додаткові інструменти редагування
6. Розширення можливостей Kate
Вступ
Як працювати з підсвічуванням синтаксису
Створення скриптів мовою JavaScript
Додатки до програми Kate (C++)
7. Режим введення VI
8. Пункти меню
Меню «Файл»
Меню «Зміни»
Меню «Перегляд»
Меню «Закладки»
Меню «Сеанси»
Меню «Інструменти»
Меню «Параметри» і «Довідка»
9. Як налаштувати Kate
Огляд
Основне діалогове вікно налаштування
Налаштування програми Kate
Загальне
Сеанс
Додатки
Налаштування компонента редактора
Налаштування змінних документа
10. Подяки і ліцензія
A. Формальні вирази