Розділ 2. Основи

Переклад українською: Юрій Чорноіван

Якщо ви вже колись користувалися текстовим редактором, у вас не буде проблем з користуванням Kate. У наступних двох розділах, Запуск Kate і Робота у Kate, ви ознайомитеся з усіма відомостями, потрібними вам для того, щоб якомога швидше розпочати роботу.

Як запустити Kate

Ви можете запустити Kate за допомогою засобу запуску програм або командного рядка.

За допомогою меню

Відкрийте меню програм KDE натисканням великої кнопки засобу запуску програм. Після натискання буде відкрито меню. Пересуньте вказівник у верхню частину меню до пункту ПрограмиІнструментиТекстовий редактор з додатковими можливостями Kate.

За допомогою командного рядка

Ви можете запустити Kate виконанням відповідної команди у командному рядку. Якщо ви вкажете як параметр команди назву файла, як у наведеному нижче прикладі, Kate створить або відкриє вказаний вами файл.

%kate мій_файл.txt

Якщо на вашому комп’ютері задіяно з’єднання з мережею, ви можете скористатися перевагами мережевої прозорості у KDE для того, щоб відкривати файли з мережі Інтернет.

Щоб змінити каталог для тимчасових файлів, типовою адресою якого є /tmp, встановіть відповідне значення змінної середовища TMPDIR до запуску Kate. Приклад:

%mkdir /tmp/kate -p && export TMPDIR=/tmp/kate && kate

Параметри командного рядка

Kate сприймає такі параметри командного рядка:

kate --help

Ця команда покаже список параметрів, доступ до яких можна отримати з командного рядка.

kate -s --start назва

Запускає Kate з відкритим сеансом назва. Якщо цього сеансу ще не існує, його буде створено. Якщо вказаний сеанс вже відкрито у іншому екземплярі Kate, вказані у параметрах файли буде завантажено у вже відкритий сеанс.

kate -p --pid PID

Використовувати лише екземпляр з вказаним PID (ідентифікатором процесу).

kate -e --encoding кодування URL

Використовувати вказане кодування для документа.

kate -l --line рядок URL

Переводить курсор у вказаний рядок після відкриття документа.

kate -c --column стовпчик URL

Переводить курсор у вказаний стовпчик після відкриття документа.

kate -i --stdin

Читає вміст документа з STDIN. Цей параметр подібний до звичайного параметра -, який використовується у багатьох програмах, які працюють за допомогою командного рядка, цей параметр надає вам змогу передати результати роботи певної команди до Kate.

kate --startanon

Запустити Kate у новому анонімному сеансі з параметром -n

kate -n --new

Примусово запустити новий екземпляр Kate (буде проігноровано, якщо було використано параметр start, а вказаний сеанс Kate уже було відкрито). Буде використано, якщо ви не вкажете ніяких параметрів і ніяких адрес URL.

kate -b --block

За використання вже запущеного екземпляра Kate, заблокувати дії у ньому до завершення його роботи, якщо надійшов наказ відкрити певні адреси URL.

Програмою Kate, запущеною з цим параметром, можна скористатися як редактором для введення повідомлень щодо внесків до систем керування версіями, зокрема Git або Subversion. Ці системи блокують редактор до завершення введення вами повідомлення, оскільки згодом відкривають тимчасовий файл, який буде порожнім, якщо буде виконано негайне повернення даних з Kate до програми, якою було викликано редактор.

Цей параметр потрібен для KIO (модулів введення-виведення даних KDE), якщо ви відкриваєте файл на віддаленому комп’ютері (який було тимчасово отримано до вашої системи), який згодом має бути вивантажено на його основне місце зберігання під час виконання дії зі збереження.

kate --tempfile

Якщо використано цей параметр, вказані файли вважатимуться тимчасовими і вилучатимуться (якщо ці файли зберігаються на вашому комп’ютері і ваш користувач має потрібні дозволи на зміну файлів) під час закриття програми, якщо їх не буде змінено з часу відкриття.

kate --desktopfile назва_файла

Базова назва файла для стільничного запису цієї програми.

Цей параметр, зокрема, корисний для програм-обгорток та програм, які мають декілька стільничних файлів (desktop). За його допомогою кожен стільничний файл може мати власний рядок команди, який вказується у записі Exec.

kate --author

Показує список авторів Kate у вікні термінала.

kate -v --version

Показує список відомостей щодо версії Kate.

kate --license

Показує інформацію щодо ліцензії на програму.

Перетягування і скидання

Kate використовує протокол перетягування зі скиданням KDE. Позначки файлів можна перетягнути і скинути до вікна Kate зі стільниці, інструменту для керування файлами — Dolphin або певного віддаленого сайта FTP, відкритого у одному з вікон Dolphin.