Синхронізатор

Вступ

За допомогою цієї функціональної можливості програма здатна порівняти два каталоги і всі їх підкаталоги і показати відмінності між ними. Після визначення деяких параметрів і натискання кнопки Порівняти ви зможете синхронізувати файли і каталоги. На одній з панелей може бути вміст теки сервера FTP. Не забудьте скористатися пунктом Порівняти за вмістом, якщо після зміни розмір файла залишився незмінним. Щоб відкрити вікно синхронізації, скористайтеся пунктом меню ІнструментиСинхронізувати каталоги або натисканням комбінації клавіш Ctrl+Y. Кольори написів можна налаштувати. У інструменту синхронізації є власні клавіатурні скорочення.

Примітка

Для локальних файлів: синхронізатор змінює дані дати на початкові дати.

Рисунок 9.6. Синхронізатор

Синхронізатор

Порядок дій:

 1. Вказати лівий каталог і правий каталог, які ви бажаєте порівняти.

 2. Налаштуйте додатковий Файловий фільтр, Загальні фільтри і Додаткові фільтри. Серед списку Загальних фільтрів міститься варіант не шукати у, за допомогою якого можна виключити каталоги з порівняння.

 3. Позначте потрібні пункти параметрів: Підкаталоги рекурсивно, Йти за символічними посиланнями, Порівняти за вмістом, Ігнорувати дату, Асиметрично і Без урахування регістру.

 4. Натисніть кнопку Порівняти, щоб порівняти каталоги.

 5. За допомогою Параметрів показу ви можете визначити типи файлів, які буде виключено або задіяно під час виконання дії з синхронізації. Файли, назв яких не буде у списку, не буде задіяно у синхронізації.

 6. За потреби, ви можете змінити дії Завдання, які визначаються інструментом порівняння, за допомогою контекстного меню.

 7. Якщо ви згодні з результатами натискання кнопки Порівняти, натисніть кнопку Синхронізувати, щоб відкрити діалогове вікно синхронізації.

 8. Після визначення параметрів Синхронізатора, натисніть кнопку Почати, щоб розпочати процедуру синхронізації.

Докладний опис всіх функцій та призначення всіх кнопок викладено нижче.

Інструмент порівняння

Елементи панелі
 • Лівий каталог: лівий базовий каталог.

 • Правий каталог: правий базовий каталог.

 • Файловий фільтр: визначає фільтрування назв файлів під час синхронізації. Наприклад, за фільтром *.png буде використано лише файли, назви яких завершуються суфіксом .png. Каталоги потраплять до списку, лише якщо їх назви завершуються на .png або якщо у каталозі містяться файли, назви яких завершуються на .png. Приклад декількох шаблонів з включенням/виключенням: '*.cpp *.h | *.moc.cpp'. Буде включено файли *.cpp *.h і виключено файли *.moc.cpp

 • Загальні фільтри: для пошуку, містять текст.

 • Додаткові фільтри: розмір, дата, власник.

Критерії фільтрування назв файлів
 • Ви можете використовувати шаблони заміни. Елементи списку з декількох шаблонів слід відокремлювати пробілами (пробіли відповідають логічному «АБО»), а шаблони, які слід виключити з пошуку, потрібно записувати після символу вертикальної риски. Якщо запис шаблону завершити навскісною рискою (*шаблон*/), програма вважатиме, що шаблон стосується рекурсивного пошуку у каталогах.

 • шаблон — означає, що слід шукати файли або каталоги, назви яких відповідають шаблону. Рекурсивний пошук буде виконано всіма підкаталогами, незалежно від значення цього шаблону.

 • шаблон/ означає пошук у всіх файлах та підкаталогах, але рекурсивний пошук буде виконано (або не буде виконано, якщо файли і підкаталоги було виключено) в каталогах, назва яких відповідає шаблону.

 • Ви можете скористатися лапками для визначення назв, які містять пробіли. За фільтром "Program Files" буде знайдено всі файли або каталоги, у назві яких містяться слова Program Files.

 • Приклади:

 • *.o

 • *.h *.c??

 • *.cpp *.h | *.moc.cpp

 • * | CVS/ .svn/

 • Зауважте: ключ пошуку «text» еквівалентний до ключа «*text*».

Пункти
 • Підкаталоги рекурсивно: якщо позначити, під час порівняння Синхронізатор виконуватиме рекурсивний пошук у підкаталогах.

 • Переходити за символічними посиланнями: якщо позначити, Синхронізатор переходитиме за символічними посиланням на каталоги (але не на файли!).

 • Порівняти за вмістом: якщо позначено, файли з однаковим розміром у байтах порівнюватимуться ще й за вмістом.

 • Ігнорувати дату: якщо позначено, дані щодо дат буде проігноровано (корисно для FTP, smb, архівів тощо). Дані щодо дати є доречними лише у локальній файловій системі.

 • Асиметрично: Лівий каталог буде каталогом призначення, а Правий каталог — каталогом джерела. За допомогою цієї можливості вміст лівого каталогу буде синхронізовано з вмістом правого.

  • Файли, які існують лише у лівій частині буде вилучено.

  • Файли, які існують лише у правій частині, буде скопійовано до лівої.

  • Однакові файли буде залишено на місцях.

  • Відмінні файли буде скопійовано ліворуч. Будьте обережні з використанням цієї можливості!

  Ця функція буде корисною, якщо даними щодо дати неможливо скористатися або для синхронізації каталогу з вмістом файлового сервера (подібно до отримання). Крім того, цей пункт буде корисним для створення резервних копій правого каталогу у лівому каталозі. ЗАУВАЖЕННЯ: НЕ користуйтеся цією можливістю для синхронізації стаціонарного комп’ютера з ноутбуком (оскільки файли, які існують лише у лівому каталозі буде вилучено!).

 • Гортати результати: цей пункт призначено для повільних серверів FTP тощо. Після завершення порівняння файла Синхронізатор пересуватиме файл в кінець списку і гортатиме вміст вікна, за потреби. Цей пункт є важливим для спостереження за діями Синхронізатора. Якщо сервер FTP є повільним, порівняння каталогів може тривати досить довго. Якщо ви позначите цей пункт, ви зможете спостерігати за повільними або все ж активними діями інструменту порівняння. Під час роботи з швидкими файловими системами, за допомогою цього пункту можна трохи пришвидшити процес порівняння.

 • Без урахування регістру: якщо позначено, порівняння назв файлів буде виконано без врахування регістру, корисно для синхронізації з файловими системами Windows®.

 • Ігнорувати приховані файли: ігнорувати файли, назви яких починаються з крапки.

Після виконання всіх вищезгаданих дій натисніть кнопку Порівняти, щоб наказати програмі розпочати порівняння каталогів. Результати буде показано у списку файлів.

Список файлів

У Списку файлів ви побачити такі стовпчики: «Назва ліворуч | Розмір ліворуч | Дата ліворуч | Завдання | Дата праворуч | Розмір праворуч | Назва праворуч». За допомогою цього списку ви зможете спостерігати за результатами порівняння та змінювати дії з синхронізації, якщо ви цього бажаєте. Колір тексту визначатиме типовий напрямок копіювання, визначений інструментом порівняння.

 • Зелений: копіювати зліва праворуч.

 • Синій: копіювати справа ліворуч або вилучити файл праворуч у асиметричному режимі.

 • Червоний: файли, які є відмінними за вказаним критерієм (без потреби копіювання).

 • Чорний: тотожні файли (без потреби копіювання).

Наведення вказівника миші на позначку файла з наступним подвійним клацанням викличе інструмент Krusader Порівняти за вмістом. Стовпчик завдань (<=>) визначає типовий напрям копіювання, який можна за потреби змінити. Вікно результатів підтримує перетягування елементів до інших вікон (перетягування [ліва кнопка], Shift+перетягування [права кнопка] ) і копіювання елементів, позначених ліворуч або праворуч, до буфера обміну даними (комбінація клавіш Ctrl+C).

Список файлів: стовпчик завдань (<=>)

У цьому стовпчику буде вказано завдання, яке заплановано Синхронізатором, це завдання можна змінити за допомогою контекстного меню.

 • ->: копіювати файли з лівої панелі на праву. Для каталогів: mkdir на правій панелі.

 • =: файли однакові, нічого не робити.

 • !=: файли виключено або інструменту синхронізації невідомо, які дії слід виконати.

 • <-: копіювати файли з правої панелі на ліву панель. Для каталогів: mkdir на лівій панелі.

 • DEL: вилучити файли з правої панелі.

Параметри показу

Тут ви можете визначити типи файлів, які буде виключено або задіяно під час виконання дії з синхронізації. Файли, назв яких не буде у списку, не буде задіяно у синхронізації.

 • ->: увімкнути або вимкнути завдання з копіювання з лівою панелі на праву.

 • =: увімкнути або вимкнути побудову списку однакових файлів.

 • !=: увімкнути/вимкнути показ у списку виключених файлів, для яких програма не може визначити дії.

 • <-: увімкнути/вимкнути завдання з копіювання з правої панелі на ліву.

 • Смітник: увімкнути/вимкнути вилучення з завдання лівої панелі.

 • Дублікати: увімкнути/вимкнути показ файлів, які існують на обох панелях.

 • Одинарні: увімкнути/вимкнути показ файлів, які існують лише на одній панелі.

Кнопки дій
 • Порівняти: наказати програмі виконати порівняння каталогів, результати буде показано у Списку файлів.

 • Зупинити: зупиняє порівняння.

 • Синхронізувати: показує діалогове вікно синхронізації.

 • Закрити: закриває діалогове вікно синхронізатора.

У рядку стану може бути показано:
 • Кількість просканованих під час порівняння каталогів.

 • Назву файла, під час порівняння за вмістом (для великих файлів).

 • Кількість файлів у списку.

Контекстне меню Списку файлів

Контекстне меню поділено на три розділи:

1. Зміна Завдання визначеного інструментом порівняння. Позначте один або декілька файлів. Зміну буде застосовано до всіх позначених файлів, а не лише для того файла, для якого було викликано контекстне меню. Якщо позначений елемент є підкаталогом, зміну буде застосовано до всіх його файлів або підкаталогів.

 • Синхронізувати каталоги: розпочинає синхронізацію.

 • Виключити: виключити файл або каталог з синхронізації (завдання буде змінено на !=).

 • Відновити первісну операцію: завдання буде змінено на первісне, визначене інструментом порівняння.

 • Зміна напрямку: зміна напрямку завдання (з -> на <- і з <- на -> ).

 • Копіювати з правого боку на лівий: змінити завдання на <-.

 • Копіювати з правого боку на лівий: змінити завдання на ->.

 • Вилучити (залишити одинарним): змінити завдання на DEL.

2. Зміна позначення

 • Вибрати елементи: відкриває діалогове вікно, за допомогою якого ви можете позначити елементи. Діалогове вікно є тотожнім до діалогового вікна Вибрати групу, яке можна викликати за допомогою меню «Редагування».

 • Скасувати вибір елементі: відкриває діалогове вікно, за допомогою якого ви можете скасувати позначення елементів. Діалогове вікно є тотожнім до діалогового вікна Скасувати вибір групи, яке можна викликати за допомогою меню «Редагування».

 • Інвертувати вибір: інвертувати стан позначення для всіх пунктів.

3. Інше (зауважте, що дії з наведеного нижче переліку стосуватимуться лише файла, на позначці якого було здійснено клацання правою кнопкою миші, а не всіх позначених файлів).

 • Переглянути лівий файл: відкрити вікно перегляду лівого файла.

 • Переглянути правий файл: відкрити вікно перегляду правого файла.

 • Порівняти файли: відкриває вікно інструменту diff (наприклад, Kompare) для файлів.

Інші кнопки
 • Профілі: якщо ви часто синхронізуєте ті самі каталоги, ви можете зберегти параметри, зокрема включені файли, виключені файли тощо. Натисніть кнопку Профіль, що отримати доступ до інтерфейсу додавання, завантаження, зберігання та вилучення профілів синхронізації.

 • Поміняти місцями: міняє місцями частини списку файлів.

Синхронізувати за допомогою KGet

Якщо вам потрібно синхронізувати ваш локальний каталог з сервером FTP, який працює нестабільно, вам краще скористатися KGet, а не простим копіюванням файлів. Після порівняння вмісту ви можете навести вказівник миші на позначку у списку результатів, клацнути правою кнопкою миші і вибрати у контекстному меню пункт Синхронізувати за допомогою KGet, щоб виконати синхронізацію, в процесі якої файли зі списку буде отримано за допомогою KGet, а не Krusader. Звичайно ж, для виконання цих завдань вам слід встановити на вашому комп’ютері KGet, інакше ви не зможете скористатися цією можливістю.

Синхронізація

Після натискання кнопки Синхронізувати програма відкриє діалогове вікно синхронізації.

Поля для позначок

За допомогою цих полів ви можете підтвердити дії Синхронізатора з копіювання і вилучення

 • Копіювати X1 файлів ( Y1 байтів ) ліворуч: увімкнути або вимкнути копіювання файлів ліворуч.

 • Копіювати X1 файлів ( Y1 байтів ) праворуч: увімкнути або вимкнути копіювання файлів праворуч.

 • Ліва: вилучити X3 файлів ( Y3 байтів ): увімкнути або вимкнути вилучення файлів з лівої панелі.

 • Підтверджувати перезаписування: якщо ви позначите цей пункт, перш ніж перезаписувати файл, Krusader показуватиме діалогове вікно з варіантами дій: перейменувати, пропустити, перезаписати, пропустити всі, перезаписати всі.

Позначки стану
 • Виконано: A1/A2 файлів, B1/B2. Цей рядок змінюватиметься протягом синхронізації. Тут буде показано поступ виконання: A1 файлів з A2 (B1 байтів з B2).

 • Панель поступу: демонструє поступ синхронізації (на основі байтів).

Кнопки дій
 • Почати: розпочати синхронізацію.

 • Пауза / Продовжити: призупиняє або відновлює процедуру синхронізації.

 • Закрити: закриває діалогове вікно синхронізації (і зупиняє синхронізацію).

Паралельна синхронізація
 • Ви можете задати кількість квазі-потоків.

 • Може значно пришвидшити виконання дії під час синхронізації з повільними серверами FTP.

 • Не змінює швидкості локальної синхронізації.

 • Віддалені дії з порівняння за вмістом і порівняння каталогів виконуються у паралельному режимі.

 • Віддалена синхронізація також виконується у паралельному режимі, окрім завдань mkdir (створення каталогів слід виконати до копіювання).