Інструмент поділу файлів

За допомогою цієї функціональної можливості можна розділити один (великий) файл на декілька менших файлів, які згодом можна скопіювати на носії малої місткості (наприклад, дискети, ZIP-диски, ...) або надіслати електронною поштою. Файли частин можна згодом знову об’єднати у початковий файл. Інструменти поділу/об’єднання Krusader і Total Commander© є сумісними. Щоб поділити файл, скористайтеся пунктом меню ФайлРозділити файл або клавіатурним скороченням Ctrl+P. У відповідь програма відкриє діалогове вікно Поділ.

Якщо початковий файл мав назву foo, менші файли матимуть назви foo.000 foo.001 foo.002 тощо. Теоретично, обмежень на кількість менших файлів немає, але ми рекомендуємо вам не перевищувати кількості у 1023 файлів. Krusader створює також файл foo.crc. У цьому файлі міститиметься назва, розмір і контрольна сума crc початкового файла. Файл можна об’єднати і без файла foo.crc, але за таких умов Krusader не зможе перевірити, чи правильно відтворено початковий файл.

Приклад файла foo.crc:

filename=foo size=432998467868 crc32=21EB719A

Щоб об’єднати вибрані вами файли, позначте файл частини foo.xxx і скористайтесь пунктом меню ФайлОб’єднати файли або клавіатурним скороченням Ctrl+B. Типово, каталогом призначення буде вибрано каталог неактивної панелі, але ви можете змінити цей каталог. Назви файлів має бути пронумеровано у порядку зростання: foo.001, foo.002, foo.003 тощо або позначено літерами абетки за зростанням: (« split -b letter method») fileaa, fileab, fileac тощо. Якщо у каталозі файлів частин програмою буде виявлено файл foo.crc, Krusader скористається цим файлом для перевірки наявності ушкоджень даних у об’єднаному файлі.