Віддалені з’єднання

Віддалені з’єднання просто створити введенням адреси URL у рядок панелі адреси, при цьому буде використано підлеглі KIO. Будь ласка, зауважте, що панель Krusader не підтримує всіх підлеглих засобів KIO, наприклад, http:// на панелі не працюватиме, але працюватиме у переглядачі. Декілька прикладів:

 • ftp://публічний.сервер_ftp.org/каталог/

 • fish://користувач@назва_вузла/

 • sftp://користувач:пароль@sftp.щось.org/

 • ftp://користувач@мій.сервер.org:21/каталог/

 • smb://користувач:пароль@сервер/ресурс

 • ftp://користувач@назва_проксі:пароль@пароль_проксі@назва_вузла/каталог

 • nfs://<вузол>:<порт><url-шлях>

 • webdav://www.сервер.com/шлях/

Ви можете створити закладку для цих адрес URL, але, будь ласка, ознайомтеся з вмістом розділу Керування закладками, щоб дізнатися про безпечність зберігання паролів. Щоб з’єднатися з декількома адресами, створіть закладки для цих адрес URL і відкрийте їх одна за одною або відкрийте їх одночасно за допомогою профілю панелей. Для перемикання з однієї адреси на іншу, просто відкрийте вкладки тек для кожної з адрес.

Існує три способи створення віддаленого з’єднання:

 • Ввести адресу URL на панелі адреси

 • Скористайтеся пунктом меню ІнструментиНове з’єднання мережі. Програма відкриє контекстне діалогове вікно, у якому запитає вас про параметри віддаленого сайта. Це діалогове вікно буде зручним, якщо у вас виникають проблеми з введенням віддалених адрес URL у рядок панелі адреси. Якщо ви не заповнюватимете поля імені користувача і пароля, програма спробує встановити анонімне з’єднання. ЗАУВАЖЕННЯ: автори планують змінити компонування цього діалогового вікна.

 • Ви можете створити закладку для каталогу на віддаленому вузлі і повернутися до цього каталогу за допомогою кнопки закладки у верхньому куті вашої панелі, подібно до кнопки переглядача інтернету.

Після успішної реєстрації на віддаленому сервері ви можете переглядати його дані подібно до даних на вашому жорсткому диску за такими винятками:

 • Ви не зможете виконувати файли на віддалених серверах.

 • Програма не завжди може визначити права доступу до файлів віддаленого сервера (подібне визначення залежить від сервера та способу доступу), отже у стовпчиках доступу для деяких файлів буде показано ?.

 • Для більшості віддалених файлових систем інформацію щодо використання диска не буде показано.

Щоб змінити набір символів, використаний для створення назв файлів на віддаленому вузлі, скористайтеся пунктом меню ПереглядВибрати зовнішнє кодування.

Розірвати поточне активне віддалене з’єднання можна у два способи:

Примітка

Krusader є інструментом керування файлами, який підтримує віддалені з’єднання за допомогою підлеглих засобів KIO, але, якщо вам потрібні додаткові можливості роботи з віддаленими з’єднаннями, наприклад додаткові можливості клієнта FTP, рекомендуємо вам скористатися, наприклад, LFTP або FileZilla.

З’єднання LAN за допомогою протоколу fish:/ (zeroconf)

Текст цього розділу було надіслано Andrew Svet (z-vet), ми вітатимемо будь-які зауваження щодо його вмісту. Дякуємо!

Примітка

Настанови призначено для системи Debian®, отже, ви можете ними скористатися у Debian® і похідних дистрибутивах (Kubuntu® тощо), хоча мають спрацювати і на інших дистрибутивах Linux. Ми припускаємо, що встановлено і налаштовано працездатне SSH на кожній з машин у LAN, з якими слід встановлювати з’єднання. У інтернеті можна знайти масу хороших підручників з SSH, наприклад на сайті linuxhomenetworking.com (відповідні адреси можна знайти за допомогою google). У цій главі ми використовуємо типовий порт SSH (22). Пам’ятайте про це, якщо ви змінили цей порт на інший. Всі зміни, редагування тощо слід виконувати від імені адміністратора системи.

Почнемо з встановлення всіх потрібних пакунків:

# apt-get install avahi-daemon libnss-mdns kdnssd

Все встановлено, тепер виконаємо налаштування. Спочатку нам потрібно буде оголосити наші служби у LAN. Ось чому ми встановили avahi-daemon: ця служба представлятиме ваш комп’ютер у локальній мережі і надає змогу іншим програмам оприлюднювати їх служби. Avahi-daemon постачається з прикладом файла налаштування ssh.service, який зберігається у каталозі /usr/share/doc/avahi-daemon/examples. Для того, щоб оголосити службу у LAN нам слід скопіювати цей файл до каталогу /etc/avahi/services:

# cp /usr/share/doc/avahi-daemon/examples/ssh.service /etc/avahi/services

Тепер нам треба оголосити протокол fish:/, отже нам слід скористатися файлом ssh.service, як шаблоном для fish.service:

# cp /etc/avahi/services/ssh.service /etc/avahi/services/fish.service

Цей файл є просто копією ssh.service. Змініть файл fish.service і замініть «Remote Terminal on %h» на «Fish to %h», а «_ssh._tcp» на «_fish._tcp». Ось як має виглядати файл після редагування:

 
<?xml version="1.0" standalone='no'?><!--*-nxml-*--> 
<!DOCTYPE service-group SYSTEM "avahi-service.dtd">

<!-- $Id: remote-connections.docbook,v 1.6 2007/05/02 18:07:28 codeknight Exp $ --> 

<!-- 
 This file is part of avahi. 
 
 avahi is free software; you can redistribute it and/or modify it 
 under the terms of the GNU Lesser General Public License as 
 published by the Free Software Foundation; either version 2 of the 
 License, or (at your option) any later version. 

 avahi is distributed in the hope that it will be useful, but 
 WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 
 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR 

<!-- See avahi.service(5) for more information about this configuration file --> 

<service-group
> 

 <name replace-wildcards="yes"
>FISH to %h</name
> 

 <service
> 
  <type
>_fish._tcp</type
> 
  <port
>22</port
> 
 </service
> 

</service-group
> 

Збережіть змінений файл. Тепер нам слід створити новий файл _fish._tcp, відкрийте текстовий редактора і додайте такі рядки:

Name=FISH Protocol (ssh) 
Type=_fish._tcp 
UserEntry=u 
PathEntry=path 
PasswordEntry=p

і збережіть файл /usr/share/apps/zeroconf/_fish._tcp Виконайте ту саму дію на кожному з комп’ютерів вашої LAN, а потім перезапустіть avahi-daemon:

# /etc/init.d/ avahi-daemon restart

Тепер відкрийте Krusader і введіть у поле адреси: zeroconf:/, щоб встановити з’єднання zeroconf. Увійдіть до каталогу протоколу Fish. Всередині ви знайдете посилання на всі комп’ютери, які оголосили про fish:/ у вашій LAN, поле адреси вказуватиме на zeroconf:/_fish._tcp. Наведення вказівника на позначку одного з комп’ютерів з наступним подвійним клацанням, відкриє поле запиту на пароль, у якому програма питатиме вас про пароль ключа ssh (якщо пароль було встановлено). Введіть ваш пароль. Вітання: ви з’єдналися з віддаленим комп’ютером за допомогою Krusader!