Розділ 10. Конфігуратор: центр налаштування Krusader

Конфігуратор — це центр налаштування Krusader. Після запуску Krusader скористайтеся пунктом меню ПараметриНалаштувати Krusader, і програма відкриє вікно Конфігуратора. За допомогою цього вікна ви зможете змінити спосіб роботи Krusader і налаштувати програму відповідно до ваших потреб. Натискання кнопки Застосувати призведе до застосування змін, натискання кнопки Закрити закриє вікно Конфігуратора, а натискання кнопки Стандартні значення призведе до відновлення початкових налаштувань Krusader. Вікно Конфігуратора поділено на сторінки, кожна зі сторінок містить відповідні до її назви пункти. Щоб набули чинності зміни у графічному інтерфейсі програми, вам доведеться завершити роботу програми Krusader, а потім знову її запустити.

Примітка

Починаючи з версії Krusader-1.80.0 клавіатурні скорочення, Головна панель та Панель дій отримали власні вікна налаштування, які вже не є частиною Конфігуратора, тепер ці елементи інтерфейсу можна налаштувати за допомогою відповідних пунктів меню Параметри.

Запуск

Рисунок 10.1. Налаштування запуску

Налаштування запуску

За допомогою сторінки «Запуск» можна визначити спосіб показу (і роботи) Krusader після запуску. Сторінку поділено на дві основні частини:

Загальне
 • Стартовий профіль: встановлює вказаний профіль панелей після запуску програми. <Last session> — це особливий профіль панелей, який автоматично зберігається під час завершення роботи Krusader.

 • Показувати вікно вітання: визначає, чи слід програмі показувати вікно вітання під час запуску Krusader.

 • Режим запуску однієї копії: Буде дозволено запуск тільки однієї копії Krusader.

 • Резервна тема піктограм:: надає вам змогу вказати резервну тему піктограм для Krusader. Якщо у вашій системі не буде знайдено певної піктограми, буде використано піктограму із цієї резервної теми. Якщо піктограми не буде і у резервній темі, буде використано піктограму з Breeze або Oxygen, якщо якусь із цих тем встановлено.

Інтерфейс користувача

Визначає, які частини інтерфейсу користувача буде показано після запуску програми.

 • Зберігати останню позицію, розмір та параметри панелі: якщо буде позначено цей пункт, після запуску Krusader відновлюватиме розміри вікна, встановлені під час попереднього закриття вікна програми. Вікно Krusader з’явиться у тому самому місці екрана, панелі буде впорядковано та вирівняно відповідно до стану перед попереднім завершенням роботи. Якщо пункт не буде позначено, ви зможете скористатися пунктом меню ВікноЗберегти позицію, щоб вказати розміри та розташування вікна Krusader після запуску.

 • Оновлювати типові параметри панелі: якщо буде позначено цей пункт, типові параметри панелі буде оновлено після запуску.

 • Запуск у лотку: Krusader буде запущено у лотку (якщо увімкнено мінімізувати до лотка), не показуючи головного вікна

 • Зберігати параметри компонента при виході: якщо буде позначено цей пункт, програма відновлюватиме компоненти інтерфейсу користувача до стану, у якому вони перебували на час останнього закриття вікна програми.

 • Показати кнопки функцій: якщо буде позначено цей пункт, після запуску буде видимою панель клавіш FN.

 • Показати рядок стану: якщо буде позначено цей пункт, після запуску смужка стану буде видимою. Є доступним, лише якщо знято позначку з пункту Зберігати параметри компонент при виході.

 • Показати командний рядок: якщо цей пункт буде позначено, після запуску буде видимим командний рядок. Є доступним, лише якщо знято позначку з пункту Зберігати параметри компонент при виході.

 • Показати вбудований термінал: якщо буде позначено цей пункт, після запуску буде видимим емулятор термінала. Є доступним, лише якщо знято позначку з пункту Зберігати параметри компонент при виході.