Панель

Тут ви можете визначити параметри, пов’язані з виглядом і поведінкою, а отже налаштувати програму відповідно до ваших потреб. Сторінку поділено між шістьма вкладками: Загальне, Перегляд, Кнопки, Режим вибору, Меню дисків і Компонування:

Загальне

Смужка навігації

 • Типовий режим редагування: якщо буде позначено цей пункт, типово на смужці навігації шлях можна буде редагувати.

 • Типово показувати шлях повністю: якщо буде позначено цей пункт, програма завжди показуватиме шлях на смужці навігації повністю.

Дія

 • Автоматичне позначення каталогів: Krusader перевірятиме значення цього параметра, коли ви позначатимете групу елементів (за допомогою пунктів меню Вибрати групу або Вибрати все). Якщо цей пункт буде позначено, каталоги, що відповідають вказаним критеріям буде позначено. Якщо ж пункт не буде позначено, позначатимуться лише файли.

 • Перейменування обирає суфікс: якщо буде позначено, під час перейменування файла буде позначено весь текст назви файла. Якщо ви бажаєте увімкнути режим перейменування у стилі Total Commander (лише назва, без суфікса), зніміть позначку з цього пункту.

 • Зняти позначення файлів до копіювання/пересування: якщо буде позначено цей пункт, Krusader зніматиме позначення з пунктів файл і тек перед копіюванням або пересуванням цих файлів або тек у нове місце.

 • Вікно фільтрування запам’ятовує параметри: якщо позначено цей пункт, діалогове вікно фільтрування відкриватиметься з останніми параметрами фільтрування, які було застосовано до панелі.

Вкладки

 • Використовувати у вкладках назви з повним шляхом: якщо буде позначено, програма показуватиме повну адресу на вкладках тек. Якщо пункт не буде позначено, буде показано лише кінцеву частину адреси.

 • Показувати кнопки створення/закриття вкладок: якщо буде позначено цей пункт Krusader показуватиме кнопки створення і закриття вкладок.

 • Розташування вкладок: надає вам змогу вибрати розташування панелі вкладок (Внизу або Вгорі).

 • Показувати смужку вкладок і з одною вкладкою: якщо буде позначено цей пункт Krusader показуватиме смужку вкладок, навіть якщо на панелі лише одна вкладка.

Панель пошуку

 • Розпочинати після введення: надає змогу визначити, чи буде використовуватися можливість швидкого пошуку. Якщо пункт позначено, ви можете відкрити панель пошуку і розпочати пошук простим введенням символів із назви файла чи теки під час перегляду вмісту активної панелі.

 • З урахуванням регістру: якщо ви користуєтеся можливістю пошук або фільтрування: якщо буде позначено цей пункт (типово для UNIX®), всі файли, назви яких починатимуться з великих літер, буде розташовано у списку вище за файли з назвами з малих літер. Якщо пункт не буде позначено, файли, назви яких починаються з певної літери (великої чи ні) стоятимуть у списку поряд.

 • Натискання кнопок зі стрілками вгору/вниз скасовує пошук: якщо буде позначено цей пункт, натискання клавіш та закриватиме панель швидкого пошуку.

 • Навігація каталогами за допомогою стрілки праворуч: якщо позначено, натискання клавіші зі стрілкою праворуч відкриває каталог, якщо не буде виявлено спроби редагувати критерій пошуку.

 • Розташування: надає вам змогу вибрати розташування панелі пошуку та панелі фільтрування (Внизу або Вгорі).

 • Типовий режим: надає вам змогу вибрати типовий режим панелі пошуку: Пошук, Позначення або Фільтрування. Типовий режим можна згодом змінити на бажаний за допомогою самої панелі пошуку.

Пошук у закладках

 • Завжди показувати смужку пошуку: якщо цей пункт буде позначено, у меню закладок буде показано смужку пошуку у закладках.

 • Шукати у спеціальних записах: якщо позначено, пошук у закладках стосуватиметься і спеціальних пунктів у меню закладок, зокрема пунктів Смітник, Популярні адреси, Повернутися назад тощо.

Смужка стану/резюме

 • Показувати розмір у байтах: якщо буде позначено цей пункт Krusader показуватиме розмір у байтах на панелі стану та резюме.

 • Показувати дані щодо об’єму: якщо буде позначено цей пункт, Krusader показуватиме дані щодо об’єму вільного місця та загального об’єму на диску на смужці стану/резюме.

Перегляд

Загальне

 • Шрифт панелі: за допомогою цього пункту ви можете змінити шрифт, який буде використано у списках файлів.

 • Затримка підказки (у мс): надає вам змогу налаштувати затримку у мілісекундах між моментом, коли ви зупините вказівник миші над пунктом у списку файлів, і моментом, коли буде показано підказку.

 • Легкі для читання розміри файлів: Якщо буде позначено цей пункт, розмір файлів буде показано у кБ, МБ тощо, а не у байтах (типова поведінка).

 • Числова форма дозволів: якщо буде позначено цей пункт, (вкладка Перегляд сторінки «Панель») програма показуватиме вісімкові числа («0755») замість форми з літер («rwxr-xr-x»).

 • Показувати приховані файли: якщо буде позначено цей пункт, Krusader показуватиме у списках файли, назви яких починаються з точки. Якщо пункт не буде позначено, такі файли буде приховано.

 • Завантажити вказані користувачем піктограми тек: якщо буде позначено цей пункт, Krusader завантажить вказані користувачем піктограми тек.

 • Завжди показувати поточний запис: якщо буде позначено цей пункт, Krusader показуватиме обрамлення поточного пункту на неактивній панелі.

 • Метод впорядкування

  • Krusader (типовий): використовувати порівняння відповідно до правил локалі (або навіть контекстних правил).

  • За абеткою: рядки буде посимвольно порівняно (без застосування правил контексту локалі). Символи абетки буде порівняно згідно правил локалі, спеціальні символи порівнюватимуться за кодом символів.

  • За абеткою і порядком чисел: те саме, що і попереднє, але, якщо назви міститимуть числа, буде виконано порівняння за числами, а не за абеткою.

  • За кодом символів: порівняння за кодами символів (швидке).

  • За кодами символів і порядком чисел: те саме, що і попередній варіант, але з числовим порівнянням за числами.

 • Впорядкування з урахуванням регістру: якщо буде позначено цей пункт (типово для UNIX®), всі файли, назви яких починатимуться з великих літер, буде розташовано у списку вище за файли з назвами з малих літер. Якщо пункт не буде позначено, файли, назви яких починаються з певної літери (великої чи ні) стоятимуть у списку поряд.

 • Завжди сортувати каталоги за назвою: каталоги сортуватимуться за назвою, незалежно від стовпчика сортування.

 • Першими показувати каталоги: якщо буде позначено цей пункт, у списках каталоги буде розташовано вище за файли.

 • Впорядкування з врахуванням локалі: якщо буде позначено цей пункт, файли і каталоги у списках буде розташовано відповідно до поточних параметрів локалі.

Режими перегляду

 • Типовий режим перегляду: надає вам змогу змінити типовий режим перегляду. Ви можете вибрати Докладний перегляд або Скорочений перегляд. За допомогою вкладок режимів перегляду ви можете визначити їхні параметри.

 • Типовий розмір піктограм: за допомогою цього пункту ви можете змінити розмір піктограм у списках файлів. Серед можливих варіантів 16x16, 22x22, 32x32 і 48x48 пікселів.

 • Використовувати піктограми у назвах файлів: якщо буде позначено цей пункт, програма показуватиме піктограми поряд з назвами файлів і тек.

 • Типово показувати мініатюри: якщо буде позначено цей пункт, програма показуватиме мініатюри з попереднім переглядом вмісту файлів.

 • Щоб налаштувати перелік стовпчиків, скористайтесь контекстним меню панелі під час перегляду файлів. Ви можете вказати перелік стовпчиків для кожної з панелей окремо. Серед можливих стовпчиків:

  • Назва: відповідає назві файла без суфікса (частини назви після останньої крапки). Суфікс буде показано у стовпчику суфікса. Якщо ви приховаєте стовпчик суфіксів, у стовпчику назв буде показано повну назву файла, як це робить Konqueror.

  • Суфікс: у цьому стовпчику буде показано кінцеву частину назви файла (частину після останньої крапки).

  • Тип: показує поле типу MIME.

  • Розмір: показує поле розміру.

  • Змінено: показує поле дати та часу попередньої зміни.

  • Права: у цьому стовпчику буде показано повні права доступу до файла, наприклад "rwxr-xr-x" або у вісімковій формі '0755', якщо позначено пункт Числова форма дозволів на вкладці Перегляд сторінки Панель.

  • rwx: показує лише права доступу для поточного користувача, наприклад «-rw».

  • Власник: показує поле власника.

  • Група: показує поле групи.

Підказка

Зніміть позначки з пунктів непотрібних вам стовпчиків. Таким чином ви звільните місце для стовпчиків з потрібними даними.

Кнопки

Піктограми на кнопках панелі інструментів: якщо буде позначено цей пункт, Krusader показуватиме піктограми на кнопках панелі інструментів.

Показувати кнопку носіїв: якщо буде позначено цей пункт, Krusader показуватиме кнопку зміни носіїв даних.

Показувати кнопку «назад»: якщо буде позначено цей пункт, Krusader показуватиме кнопку «Назад».

Показувати кнопку «Вперед»: якщо буде позначено цей пункт, Krusader кнопку «Вперед».

Показати кнопку журналу: якщо буде позначено цей пункт, Krusader кнопку журналу.

Показати кнопку закладок: якщо буде позначено цей пункт, Krusader кнопку закладок.

Показувати пенал панелі: якщо буде позначено цей пункт, Krusader показуватиме панель інструментів панелі.

Ви можете визначити видимість кнопок Пенала панелі:

Видимі кнопки пенала панелі

 • Кнопка дорівнює (=)

 • Кнопка вверх (..)

 • Кнопка домівки (~)

 • Кнопка кореневого каталогу (/)

 • Кнопки перемикання синхронізованої навігації: якщо цей пункт буде позначено, програма показуватиме кнопку синхронізованої навігації.

Режим вибору

Тут ви можете налаштувати режими вибору.

Загальне

 • Режим Krusader: режим, у якому Krusader працює від початку. Вибір файлів можна здійснювати за допомогою обох кнопок миші. Щоб вибрати декілька файлів, утримуйте натиснутою клавішу Ctrl і клацайте лівою кнопкою миші. Відкрити контекстне меню можна за допомогою одинарного клацання правою кнопкою миші.

 • Режим Konqueror: натискання на лівої кнопки миші позначає — можна клацнути і вибрати декілька файлів. Контекстне меню викликається швидким клацанням правою кнопкою мишки.

 • Режим Total Commander: клацання правою кнопкою миші позначає декілька файлів, контекстне меню можна викликати натисканням і утримуванням правої кнопки миші. Клацання лівою кнопкою миші не позначає, а вибирає поточний файл без змін щодо поточних позначених елементів.

 • Ергономічний режим: ліва кнопка мишки не вибирає, але вказує поточний файл, не впливаючи на поточний вибір. Права кнопка мишки викликає контекстне меню. Вибирати файли можна за допомогою лівої кнопки миші і клавіші Ctrl.

 • Нетиповий режим вибору: створіть ваш власний режим вибору!

Подробиці

 • Подвійне клацання вибирає (класичне): одинарне клацання на позначці файла буде вибирати й фокусувати, а подвійне клацання відкриває файл або входить в каталог.

 • Підкорятись загальним правилам позначення: клацання лівою кнопкою миші позначає файли. Змінити загальні параметри Плазми можна за допомогою «Системних параметрів»: Пристрої введення -> Мишка.

 • Пункти нетипового режиму вибору:

  • Заснований на режимі позначення Плазми

  • Ліва кнопка мишки вибирає

  • Ліва кнопка мишки зберігає вибір

  • Shift/Ctrl-ліва кнопка мишки вибирає

  • Права кнопка мишки вибирає

  • Права кнопка мишки зберігає вибір

  • Shift/Ctrl-права кнопка мишки вибирає

  • Пробіл пересуває вниз

  • Insert пересуває вниз

  • Клацання правою кнопкою мишки негайно викликає контекстне меню

Меню дисків

З допомогою цієї вклади ви можете визначити параметри вмісту меню кнопки дисків:

 • Показувати шлях монтування: якщо позначено, показувати шлях монтування розділу.

 • Показувати тип файлової системи: якщо позначено, показувати тип файлової системи розділу.

 • Пункт Показ розміру: надає вам змогу визначити спосіб показу розмірів у меню дисків. Можливі значення: Завжди (типовий варіант, завжди показувати розмір розділу), Якщо пристрій не має мітки (показувати розмір розділу, лише якщо розділ не має мітки) або Ніколи (ніколи не показувати розмір розділу у меню дисків).

Компонування

Ви можете визначити параметри компонування та рамок:

 • Компонування: надає змогу визначити компонування панелі. Можливі варіанти: Типове, Компактне і Класичне.

 • Колір рамки: визначає колір рамки. Можливі варіанти: Визначається компонуванням, Немає або Смужка стану.

 • Форма рамки: визначає колір рамки. Можливі варіанти: Визначається компонуванням, Немає або Смужка стану.

 • Тінь рамки: визначає колір рамки. Можливі варіанти: Визначається компонуванням, Немає або Смужка стану.