Прив’язка клавіш

Більшість клавіатурних скорочень (прив’язок клавіш) можна налаштувати за допомогою пункту меню ПараметриНалаштувати скорочення. За допомогою цього пункту ви зможете вказати клавіатурні скорочення, відмінні від типових. Ви навіть можете налаштувати прив’язку клавіш до додаткових дій (дій, які не мають типової прив’язки до клавіш). Будь ласка, зауважте, що деякі з клавіатурних скорочень не є клавіатурними скороченнями Krusader (наприклад, є клавіатурними скороченнями Плазми). Нижче наведено перелік клавіатурних скорочень, типових для Krusader.

Функціональні (FN) клавіші

Тут наведено клавіатурні скорочення панелі функціональних клавіш. Починаючи з версії програми 1.51, ці клавіатурні скорочення можна налаштувати.

Клавіатурні скорочення з Shift

Клавіатурні скорочення з Alt

Клавіатурні скорочення з Alt+Shift

Клавіатурні скорочення з Ctrl

Ctrl+B

Додати закладку для поточного запису.

Ctrl+D

Відкрити закладки на активній панелі.

Ctrl+E

Редагувати від адміністратора (типова дія користувача).

Ctrl+F

Відкрити панель швидкого пошуку.

Ctrl+H

Open History list in the active panel.

Ctrl+I

Відкрити панель швидкого фільтрування.

Ctrl+J

Подібний до Safari® перехід назад.

Ctrl+L

Перейти до панелі адреси (початку), як це робиться у Firefox® і Konqueror.

Ctrl+M

Відкрити список носіїв.

Ctrl+N

Відкрити діалогове вікно Нове з’єднання мережі.

Ctrl+O

Відкрити діалогове вікно вибору каталогу для відкриття цього каталогу на панелі.

Ctrl+P

Розділити файл.

Ctrl+Q

Завершити роботу Krusader.

Ctrl+R

Перезавантажити (освіжити вміст) панель.

Ctrl+S

Пошук/

Ctrl+U

Поміняти місцями панелі (не міняти місцями всі вкладки тек).

Ctrl+W

Закрити поточну вкладку/

Ctrl+Y

Синхронізувати каталоги.

Ctrl+Z

Популярні адреси URL.

Ctrl++

Вибрати групу.

Ctrl+-

Скасувати вибір групи.

Ctrl+/

Відкрити список журналу команд.

Ctrl+Стрілка вниз

Перейти з активної панелі до командного рядка/емулятора термінала.

Ctrl+Стрілка вгору

Перейти з командного рядка/емулятора термінала на активну панель.

Ctrl+Стрілка вгору

Перейти від активної панелі до панелі адреси.

Ctrl+Home

Перейти до домашнього каталогу.

Ctrl+Стрілка ліворуч або Стрілка праворуч

Позначте пункт файла або каталогу на лівій панелі і натисніть комбінацію клавіш Ctrl+Стрілка ліворуч — вміст правою панелі зміниться:

  • для файла: на правій панелі буде показано той самий каталог, що і на лівій панелі.

  • для каталогу: на правій панелі буде показано вміст каталогу.

Для правої панелі: натисніть комбінацію клавіш Ctrl+Стрілка праворуч — відповідним чином буде змінено вміст лівої панелі.

Ctrl+Backspace

Перейти до кореневого каталогу.

Ctrl+PageUp

Вгору на один каталог.

Ctrl+=

Перейти до каталогу, який є поточним на іншій панелі.

Ctrl+Enter

Якщо відкрито меню дисків, монтує або демонтує позначений у меню пристрій.

Клавіатурні скорочення з Ctrl+Shift

Ctrl+Shift+D

Розірвати віддалене з’єднання.

Ctrl+Shift+F

Показати панель пошуку для відшукання записів на активній вкладці.

Ctrl+Shift+J

Встановити точку повернення назад.

Ctrl+Shift+L

Графічний інтерфейс програми locate.

Ctrl+Shift+O

Пересунути поточну вкладку на інший бік вікна.

Ctrl+Shift+S

Відкрити панель швидкого позначення.

Ctrl+Shift+U

Поміняти місцями (разом з всіма вкладками тек).

Ctrl+Shift+Стрілка ліворуч

Відкрити список носіїв ліворуч.

Ctrl+Shift+Стрілка праворуч

Відкрити список носіїв праворуч..

Ctrl+Shift+Стрілка вгору

Відкрити емулятор термінала, незалежно від того, чи показано командний рядок.

Ctrl+Shift+Стрілка вниз

Закрити емулятор термінала, незалежно від того, чи показано командний рядок.

Клавіатурні скорочення з Ctrl+Alt

Ctrl+Alt+M

Змонтувати (типова дія користувача).

Ctrl+Alt+N

Створити вкладку.

Ctrl+Alt+R

Перемкнути режим панелі списку між горизонтальним і вертикальним.

Ctrl+Alt+S

Створити символічне посилання.

Ctrl+Alt+T

Показати/Приховати вбудований термінал.

Ctrl+Alt+Стрілка ліворуч

Відкрити список журналу лівої панелі.

Ctrl+Alt+Стрілка праворуч

Відкрити список журналу правої панелі.

Ctrl+Alt+=

Рівний розмір панелей (типова дія користувача).

Ctrl+Alt+Shift+N

Дублювати вкладку.

Ctrl+Alt+Enter

Відкрити поточну теку у новій вкладці.

Загальні клавіатурні скорочення з Ctrl

Ctrl+A

Вибрати все.

Ctrl+PageDown

Пересунутися у нижню частину списку поточного каталогу.

Ctrl+F1..F12

Стандартні прив’язки клавіш (Плазми).

Ctrl+Shift+F1..F12

Стандартні прив’язки клавіш (Плазми).

Інші клавіатурні скорочення

щось

Швидкий пошук, швидке позначення або швидке фільтрування. Див. цю сторінку налаштовування, щоб дізнатися більше про налаштовування типового режиму.

Tab

Перейти до іншої панелі.

Enter

На файлі: відкрити або виконати цей файл.

На файлі архіву: увійти до архіву так, наче це каталог.

Esc

Забрати фокус у панелі меню, якщо цю панель було сфокусовано.

Delete

Вилучити (або пересунути до смітника).

Shift+Delete

Остаточно вилучити.

Пробіл

Для файла: зміщує позначення файла на одну позицію вниз, стан позначення інших файлів або каталогів не змінюється.

Backspace

На один рівень вище.

Insert

Виконує ту саму функцію, що і клавіша Пробіл, пересуваючи позначення на одну позицію зі зміною стану позначення наступного файла.

Меню

Контекстне меню.

Home

Перевести курсор на вершину списку.

End

Перевести курсор у кінець списку.

Командний рядок

Клавіатурні скорочення командного рядка.

Стрілка вгору і Стрілка вниз

Перейти до введених раніше команд.

Ctrl+/

Відкрити список журналу командного рядка.

Ctrl+Стрілка вгору

Перейти з командного рядка на активну панель.

Ctrl+Стрілка вниз

Перейти з активної панелі у командний рядок.

Ctrl+Enter

Вставити назву поточного файла або каталогу без його адреси (шляху) до поточної позиції у командному рядку.

Ctrl+Shift+Enter

Вставити поточний файл/каталог з повним шляхом до поточної позиції у командному рядку.

Емулятор термінала

Клавіатурні скорочення емулятора термінала.

Ctrl+F

Перемикання між режимами звичайного і повноекранного емулятора термінала.

Ctrl+V

Вставити з буфера обміну даними.

Ctrl+Стрілка вгору

Перейти з емулятора термінала до активної панелі, якщо командний рядок приховано.

Ctrl+Стрілка вниз

Перейти з активної панелі у емулятор термінала, якщо командний рядок приховано.

Ctrl+Shift+Стрілка вниз

Завжди фокусує чи знімає фокус з емулятора термінала, незалежно від того, чи показано командний рядок.

Shift+Insert

Вставити з буфера обміну даними.

Синхронізатор

Клавіатурні скорочення інструмента синхронізації.

Ctrl+W

Зміна напрямку

Alt+Стрілка вниз

Виключити.

Alt+Стрілка вгору

Відновити початкове завдання.

Alt+Стрілка ліворуч

Копіювати з правого боку на лівий.

Alt+Стрілка праворуч

Копіювати з лівого боку на правий.

Alt+Delete

Позначити для вилучення.

Типові дії користувача

Клавіатурні скорочення дій користувача, що входять до типового комплекту Krusader.

Ctrl+E

Редагувати файл від імені адміністратора.

Ctrl+Alt+C

Копіювати поточний елемент до буфера обміну даними.

Ctrl+Alt+M

Змонтувати нову файлову систему.

Ctrl+Alt+=

Рівний розмір панелей.

Meta+A

Додати у чергу Amarok.

Meta+1

Впорядкувати за назвою.

Meta+2

Впорядкувати за суфіксом.

Meta+3

Впорядкувати активну панель за розміром.

Meta+4

Впорядкувати за часом зміни.

Meta+F5

Створити резервну копію поточного файла (типова дія користувача).

Інші клавіатурні скорочення