Handbok Filofax

Carlos Leonhard Woelz

Milos Prudek

Paul E. Ahlquist, Jr.

Jürgen Nagel

Michel Boyer de la Giroday

Utvecklare: Reinhold Kainhofer
Utvecklare: Cornelius Schumacher
Utvecklare: Preston Brown
Granskare: Lauri Watts
Översättare: Stefan Asserhäll
Revision 5.4.40 (Program 16.12) (2016-12-08)

KOrganizer är en lättanvänd filofax. Du kan skriva journalanteckningar, schemalägga möten, händelser och uppgifter. KOrganizer påminner dig om förestående aktiviteter och hjälper dig hålla ditt schema.


Innehållsförteckning

1. Inledning
2. En femminuters översiktskurs om KOrganizer
Skriva in händelser
Skriva in uppgifter
Lägga till journalanteckningar
Boka om händelser
Boka om eller redigera uppgifter
Avslutning
3. Importera, exportera och hantera kalendrar
Kalenderresursen
Importera, exportera och hantera kalendrar
Importera kalendrar
Exportera kalendrar
Hantera dina kalendrar
Nerladdning med Hämta heta nyheter
4. Vyer och filter
Vyer i KOrganizer
Vyn Vad står på tur
Händelselistan
Agendavyn
Månadsvy
Tidslinje
Uppgiftslista
Journalvy
Etiketter
Filter
Sökning
5. Skriva in data
Händelser
Fliken Allmänt
Deltagarfliken
Påminnelseflik
Upprepningsflik
Bilagor
Ledig/upptagen
Hantering av mallar
Uppgifter
Fliken Allmänt
Fält som krävs
6. Gruppschema
Publicera en händelse, uppgift eller journalanteckning
Hantera ett gruppschema som organisatör
Skicka inbjudningar och behandla svar
Avbryta en händelse eller uppgift
Uppträda som deltagare
Svara på en inbjudan
Skicka ett alternativt förslag
Hämta senaste versionen av en händelse eller uppgift
Information om ledig-upptagen
Exempel
Skriva in en ny grupphändelse
7. Inställning av KOrganizer
KOrganizers huvudinställning
Sidan allmänt
Tid och datum
Vyer
Färger och teckensnitt
Gruppschema
Ledig/upptagen
Insticksprogram
Egna sidor
8. Insticksprogram
Tillgängliga insticksprogram
Insticksprogrammet för datumnummer i kalendrar
Insticksprogram med 'Den här dagen i historien' från Wikipedia
Insticksprogram för kalendrar med Dagens bild från Wikipedia
Insticksprogram för judisk kalender
9. Referens
Menyer
Arkiv
Redigera
Visa
Händelser
Schema
Inställningar och Hjälp
10. Övriga funktioner
Kommandorad
Drag och släpp åtgärder
11. Frågor och svar
12. Tack till och licens
Ordlista