Handbok KMail

Daniel Naber

David Rugge

Laurent Montel

Scarlett Clark

David Bryant

Översättare: Stefan Asserhäll
Revision 5.14.2 (Program 20.04.2) (2020-08-14)

KMail är KDE:s kraftfulla och användarvänliga e-postklient.


Innehållsförteckning

1. Inledning
Några funktioner i KMail
Skaffa hjälp
2. Att komma igång
Kontoguide
Snabbstart av manuell anpassning
Ange din identitet
Ställa in ditt konto
Skicka brev
Hämta brev
Prova din inställning
3. Att använda KMail
Huvudfönstret
Snabbtangenter
Brevfönstret
Skriva ett brev
Signera och kryptera brev
Skapa HTML-brev
Lägga till bilagor
Kontrollera stavningen av ditt brev
Inställning av textsnuttverktyget
Använda den inbyggda översättningen
Brevkorgar
Skapa och använda korgar
Korgegenskaper
Brevfilter
Skapa filter snabbt
Filterdialogrutan
Sökmönster
Filteråtgärd
Exempel på filter
Filteroptimering
Filterlogg
Säkerhetskopiera i KMail
Arkivering
Exportera
Återställning och import i KMail
Återställning av säkerhetskopierad e-post och inställningar
Importalternativ i KMail
Använda flera konton
Signera och kryptera brev med GnuPG
Förutsättningar
GnuPG-relaterade inställningar i KMail
Signera dina brev
Kryptera dina brev
Skicka din öppna nyckel
Du har tagit emot ett krypterat brev.
Att ta emot en öppen nyckel
Guiden för eliminering av skräppost
Grunderna
Avancerat
Några fler detaljer för experter
Guiden för eliminering av virus
Grunderna
Avancerat
Detaljer
4. Anpassa KMail
Allmän information
Kontosidan
Fliken Identiteter
Dialogrutan Ny identitet
Allmänt
Kryptografi
Avancerade inställningar
Mallar
Brevfot
Bild
E-postkonton
Hämta brev
Skicka brev
LDAP-servrar
Utseendesidan
Allmänt
Teckensnitt
Färger
Layout
Brevlista
Brevetiketter
Brevsidan
Allmänt
Standardmallar
Egna mallar
Rubrik
Teckenuppsättning
Huvuden
Bilagor
Automatisk korrigering
Ändra bildstorlek automatiskt
Säkerhetssidan
Läsning
Brevhanteringsbekräftelser
Brevskrivning
Diverse
S/MIME-validering
Sidan Diverse
Korgar
Inbjudningar
Utskrift
Sidan Insticksprogram
Akonadi och Kontrollera innan sändning
Brevfönster, Editor
Grammatikkontroll, Huvudstilar
Brevvisning, Diverse
Verktyg
Alternativ utan en representation i användargränssnittet
5. Kommando- och menyreferens
Läsfönstret i KMail
Menyn Arkiv
Menyn Redigera
Menyn Visa
Menyn Gå
Menyn Korg
Menyn Brev
Menyn Verktyg
Menyn Inställningar
Menyn Hjälp
Brevfönstret i KMail
Menyn Brev
Menyn Redigera
Menyn Visa
Menyn Alternativ
Menyn Bifoga
Menyn Verktyg
Menyn Inställningar
Menyn Hjälp
6. Vanliga frågor
7. Felsökning i KMail
Introduktion till Akonadi
Kontrollprogrammet akonadictl
Programmet akonadiconsole
Du får felet "Kunde inte hämta objekt från gränssnitt" vid ingång i IMAP-korg
Brev skickas inte, utan några felmeddelanden
"Kunde inte hämta objekt från gränssnitt ... [LRCONFLICT]"
Hålla KMails extra lagringsområden rena
Korrigera KMails "smutsiga" objekt
8. Tack till och licens
Programutvecklingsgrupp
Erkännanden: I början
Dokumentation

Exempelförteckning

4.1. E-postadress
4.2. E-postalias
4.3. Förvald domän