Rozdział 2. Obsługa Arka

Otwieranie archiwów

Aby otworzyć archiwum w Arku, wybierz polecenie Otwórz... z menu Plik. Możesz także otwierać archiwa przez przeciągnięcie ich myszką z okna Konquerora. Pliki archiwów powinny być skojarzone z Arkiem, więc możesz także kliknąć prawym przyciskiem myszy na plik w Konquerorze i wybrać pozycję Ark.