Menu Ustawienia

UstawieniaWyświetlaj/Ukryj pasek narzędzi

Pozwala włączyć lub ukryć wyświetlanie paska narzędzi.

UstawieniaWyświetlaj/Ukryj pasek stanu

Pozwala włączyć lub ukryć wyświetlanie paska stanu.

UstawieniaPokaż/Ukryj pasek wyszukiwania

Pozwala włączyć lub ukryć wyświetlanie paska wyszukiwania.

Ustawieniakonfiguracja skrótów...

Pokazuje okno dialogowe Konfiguracja skrótów. Pozwala ono wybrać skróty klawiaturowe dla różnych poleceń menu. Żeby zmienić skrót, wybierz zdarzenie z listy, a następnie kombinację klawiszy. Po prawej stronie znajduje się przycisk. Jego kliknięcie pozwala wybrać własny skrót klawiaturowy.

UstawieniaKonfiguracja pasków narzędzi...

Wyświetla standardowe okno dialogowe KDE, gdzie możesz skonfigurować paski narzędzi.

UstawieniaKonfiguracja Ark...

Otwiera okno konfiguracji Arka. Okno składa się z trzech modułów (Ogólne, Dodawanie i Rozpakowywanie). Konfigurowanie Arka jest opisane w sekcji Konfiguracja