Katalogi

Katalogi

Pokazuje okno Katalogi, gdzie można wybrać domyślny katalog. Możesz ustawić wspólny katalog, który będzie używany do wszystkich opcji, używanie ostatnio ustawionego katalogu lub osobny katalog.