Menu Edycja

EdycjaWybierz...

Pozwala na wybranie plików o nazwach zgodnych z wzorem. Np. możesz użyć wzoru *.txt, żey zaznaczyć wszystkie pliki tekstowe. Pamiętaj, że możesz użyć tylko jednego filtra za jednym razem.

EdycjaWybierz wszystko (Ctrl+A)

Wybiera wszystkie pliki w archiwum

EdycjaAnuluj wybór

Odznacza wszystkie pliki w archiwum

EdycjaOdwróć wybór

Odwraca zaznaczenia dla plików. Pliki zaznaczone zostaną odznaczone, a odznaczone zostaną zaznaczone.

EdycjaPokaż komunikaty powłoki

Pokazuje okno Komunikaty powłoki, które wyświetla wyjście ostatnich komend uruchomionych przez Arka. Przydaje się, gdy napotkasz na problemy i chcesz je rozwiązać.