Kompilacja i instalacja

Aby skompilować i zainstalować program Ark w Twoim systemie, uruchom następujące polecenia w katalogu głównym dystrybucji programu Ark:

% ./configure
% make
% make install

Ponieważ program Ark używa autoconf i automake, nie powinno być problemów ze skompilowaniem go. Jeśli napotkasz problemy, proszę je zgłosić na listach e-mailowych KDE.