Praca z plikami

Gdy archiwum jest otworzone, możesz przeprowadzić na nim różne operacje, po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na plikach, albo zaznaczając te pliki i wybierając polecenia z menu Akcja:

  • Rozpakuj wypakuje pliki do wskazanego przez Ciebie katalogu.

  • Usuń skasuje aktualnie zaznaczone pliki z archiwum.

  • Pokaż otworzy zintegrowaną przeglądarkę lub domyślny program, odpowiedni dla pliku, w przypadku, gdyby wbudowana przeglądarka nie mogła otworzyć pliku lub gdy została wyłączona w oknie konfiguracji.

  • Otwórz w... pozwala na otworzenie pliku w wybranym przez Ciebie programie.

  • Edytuj w... pozwala na otworzenie pliku w wybranym przez Ciebie programie. Różnica między Otwórz w... polega na tym, że każda wykonana przez Ciebie zmiana w edytowanym pliku zostanie zapisana w pliku, znajdującym się w archium.