Wypakowywanie archiwów

Kiedy archiwum jest otwarte w Arku, może zostać rozpakowane. Żeby rozpakować pliki z archiwum, możesz wybrać polecenieRozpakuj... z menu Akcja lub prawym przyciskiem myszy kliknąć na pliku i z wyświetlonego menu wybrać to samo polecenie. Okno Rozpakuj pliki umożliwia wybranie katalogu, gdzie chcesz wypakować pliki. Możesz także zdecydować, które pliki wypakować:

  • Aktualny wypakowuje ostatnio wybrany plik. Jeśli zaznaczono więcej plików, tylko jeden ostatnio zaznaczony zostanie wypakowany.

  • Wszystkie wypakowuje całą zawartość archiwum.

  • Wybrane pliki wypakowuje wszystkie pliki, które zostały wcześniej zaznaczone.

  • Wzorzec pozwala sprecyzować, które pliki mają być wypakowane, mając na uwadze pewien wzór (wyrażenie), np. *.txt lub *.jpg. Zauważ, że możesz użyć tylko jednego wzoru za każdym razem.

W polu tekstowym Rozpakuj do: możesz określić katalog, do którego mają być wypakowane pliki. Domyślnie jest to katalog, w którym znajduje się archiwum. Możesz także zażyczyć sobie otworzenie Konquerora w katalogu, do którego rozpakowano archiwum.