Tworzenie archiwów i dodawanie plików

Żeby utworzyć nowe archiwum w Arku, wybierz polecenie Nowy z menu Plik.

Następnie wpisz nazwę archiwum z odpowiednim rozszerzeniem (tar.gz, zip, bz2 itd.). Żeby dodać pliki do archiwum, wybierz polecenie Dodaj plik... z menu Akcja. Jeśli chcesz dodać cały katalog do archiwum, wybierz Dodaj katalog... z menu Akcja.

Alternatywną metodą dodawania plików do archiwum jest ich przeciągnięcie z okna Konquerora lub biurka i upuszczenie na głównym oknie Arka. Zostaną dodane do bieżącego archiwum.