Ustawienia dodawania plików

Wiele z tych ustawień działa tylko z określonymi typami archiwów. Inne formaty nie są konfigurowalne.

Zastąp tylko starsze pliki

Jeśli dodasz pliki o istniejących już nazwach, tylko je zastępuje, jeśli dodane pliki są nowsze od już istniejących w archiwum.

Krótkie nazwy plików MS-DOS (Zip)

Wymusza nazwy w formacie DOS 8.3.

Działa tylko na pliki zip

Konwersja końca wiersza na format Dos (Zip)

Konwertuje znaki końca linii w plikach tekstowych na format DOS z formatu UNIX.

Działa tylko na pliki zip

Przechowywanie dowiązań symbolicznych (Zip, Rar)

Pozostawia odnośniki do plików w archiwum, zamiast dodawania plików, do których prowadzą.

Działa na plikach zip i rar.

Dodawanie podkatalogów (Zip, Rar)

Jeśli dodasz katalog do archiwum, wszystkie podfoldery również zostaną dodane. Działa na pliki zip i rar.