Menu Akcja

AkcjaDodaj plik...

Wyświetla okienko Dodaj pliki, gdzie możesz wybrać pliki. Przytrzymaj Ctrl i kliknij, żeby zaznaczyć więcej plików. Aby dostać się wyżej w hierarchii katalogów, kliknij prawym przyciskiem myszy gdzieś środku okienka i wybierz Katalog wyżej. Pole Zaawansowane posiada opcje specyficzne do archiwum, nad jakim pracujesz.

AkcjaDodaj katalog...

Wyświetla okno dialogowe Wybierz katalog do dodania..., gdzie możesz wybrać katalog do dodania. Po prostu wybierz katalog i kliknij OK.

AkcjaUsuń

Usuwa zaznaczone pliki z archiwum

AkcjaRozpakuj...

Wyświetla okno Rozpakuj pliki, które pozwala na wybranie, gdzie pliki zostaną wypakowane. Możesz także wybrać, które pliki wypakować:

  • Aktualny rozpakowuje ostatnio zaznaczony plik. Jeśli zaznaczone zostało więcej plików, tylko ostatnio zaznaczony zostanie rozpakowany.

  • Wszystkie wypakowuje całą zawartość archiwum.

  • Wybrane pliki rozpakowuje wszystkie pliki, które zostały zaznaczone.

  • Wzorzec pozwala sprecyzować, które pliki mają być wypakowane, mając na uwadze pewien wzór (wyrażenie), np. *.txt lub *.jpg. Zauważ, że możesz użyć tylko jednego wzoru za każdym razem.

W polu tekstowym Rozpakuj do: możesz określić katalog, do którego mają być wypakowane pliki. Domyślnie jest to katalog, w którym znajduje się archiwum. Możesz także zażyczyć sobie otworzenie Konquerora w katalogu, do którego rozpakowano archiwum.

AkcjaPokaż

Otwiera aktualnie zaznaczony plik we wbudowanej w program przeglądarce.

AkcjaOtwórz w...

Otwiera aktualnie zaznaczony plik w wybranym przez Ciebie programie. Okno dialogowe Otwórz w... pozwoli dokonać wyboru.

AkcjaEdytuj w...

Otwiera aktualnie zaznaczony plik w wybranym przez Ciebie programie. Wszystkie zmiany pliku zostaną naniesione w archiwum.