Menu Narzędzia

Menu to zawiera kilka użytecznych narzędzi dla funkcji:

NarzędziaKalkulator

Wyświetla okno dialogowe Kalkulator.

NarzędziaPole wykresu

W wyświetlonym oknie należy wybrać wykres oraz wpisać wartość x (min i max). Spowoduje to obliczenie pola powierzchni dla obszaru pomiędzy wykresem a osią x, dla zakresu wartość x podanego w polach min i max, na wykresie wskazana powierzchnia zostanie wypełniona kolorem wykresu.

NarzędziaZnajdź minimum...

Odnajduje minimalną wartość wykresu w określonych granicach.

NarzędziaZnajdź maksimum...

Odnajduje maksymalną wartość wykresu w określonych granicach.