Rozdział 2. Wyszukiwanie plików

Nazwa/katalog

Po uruchomieniu programu KFind pojawi się dość proste okno. Wpisz nazwę szukanego słowa w polu tekstowym oznaczonym Nazwa:. Wybierz katalog, który chcesz przeszukać, wpisując jego nazwę w Szukaj w: lub klikając na Przeglądaj... i naciskając Enter lub Znajdź. Jeśli opcja Przeszukuj podkatalogi jest zaznaczona, wszystkie podkatalogi znajdujące się w wybranym katalogu również będą przeszukane. Wynik zostanie wyświetlony w oknie poniżej.

Możesz wykorzystać następujące znaki zastępcze:

Gwiazdka *

Gwiazdka zastępuje dowolne brakujące znaki (nawet zero znaków), co oznacza, że jeśli wyszukując wpiszemy np. marc* to możemy wyszukać następujące pliki marc, marc.png i marc_must_not_read_this.kwd. Jeśli wpiszemy mar*.kwd wówczas możemy otrzymać marketplace.kwd i marc_must_not_read_this.kwd.

Znak zapytania ?

W przeciwieństwie do gwiazdki, znak zapytania zastępuje dokładnie jeden znak, tak więc mar? pozwoli nam odnaleźć marc, natomiast marc? nie wyszuka niczego, ponieważ nasze pliki nazywają się marc i marc.png. Możesz użyć dowolnej liczby znaków zapytania we wzorcu. Wyszukane słowo będzie miało taką samą liczbę znaków jak wprowadzony wzorzec.

Przy wyszukiwaniu możliwe są oczywiście kombinacje obu znaków zastępczych.