Karta Zawartość

Typ pliku

Tu możesz określić typ wyszukiwanego pliku.

Zawierający tekst

Wpisz słowo lub zdanie, które muszą być zawarte w wyszukiwanych plikach. Uwaga: jeśli robisz to w dużym katalogu lub zaznaczyłeś Przeszukuj podkatalogi na karcie Nazwa/katalog, wówczas może to trochę potrwać.

Uwaga

Opcja ta nie będzie działać w przypadku niektórych plików wymienionych w liście Typ plików. Obsługiwane są jedynie następujące typy plików:

  • Pliki tekstowe, np. kod źródłowy i pliki README

  • KWord >= 1.2

  • KPresenter >= 1.2

  • KSpread >= 1.2

  • OpenOffice.org Writer

  • OpenOffice.org Impress

  • OpenOffice.org Calc

Z rozróżnianiem małych i wielkich liter

Jeśli zaznaczysz tę opcję, program KFind wyszuka jedynie pliki zgodne również w kwestii wielkości liter, np. MARC będzie zgodny jedynie z MARC, a nie Marc.

Wyrażenie regularne

Jeśli zainstalowałeś narzędzie KRegExpEditor z pakietu kdeutils, to będziesz miał tę dodatkową opcję. Włączenie jej umożliwi Ci wyszukiwanie za pomocą wyrażeń regularnych. Wyrażenie regularne jest sposobem na określenie warunków wyszukiwania, które mogą być zarówno złożone jak i efektywne. Jeśli nie znasz dobrze wyrażeń regularnych, możesz wybrać Edytor wyrażeń regularnych, aby otworzyć program KRegExpEditor. Narzędzie to umożliwi Ci tworzenie zestawów warunków w sposób graficzny, a następnie wygeneruje dla Ciebie wyrażenie.

Program KRegExpEditor jest bardzo użytecznym narzędziem, które może być używane w innych niż KFind programach KDE. Więcej informacji znajdziesz w pliku pomocy tego programu.