Karta Właściwości

Tutaj możesz przefiltrować wyniki wyszukiwania. Do wyboru są specjalne filtry:

Znajdź wszystkie pliki utworzone lub zmodyfikowane

Tutaj, możesz zarówno wprowadzić dwie daty, pomiędzy którymi zostały stworzone pliki, jak i określić przedział czasu.

Rozmiar pliku:

Tutaj możesz określić minimalny lub maksymalny rozmiar wyszukiwanego pliku.

Należy do użytkownika:/Należy do grupy:

Tutaj możesz określić nazwę użytkownika i grupy.