Rozdział 1. Wprowadzenie

Program KFind jest wyszukiwarką plików dla KDE.

Uruchamianie programu KFind

Program KFind to użyteczne narzędzie do wyszukiwania w komputerze konkretnych plików lub plików pasujących do wzorca. Przykładem może być wyszukiwanie plików danego typu lub zawierających pewne litery w nazwie. Możesz uruchomić to narzędzie klikając na Wyszukaj pliki.