Podręcznik programu KFind

Dirk Doerflinger

Polskie tłumaczenie: Paweł Dąbek
Zmiana 1.20.01 (2004-04-11)

Program KFind jest wyszukiwarką plików dla KDE.