Kompilacja i instalacja

Aby skompilować i zainstalować program KFind w Twoim systemie, uruchom następujące polecenia w katalogu głównym dystrybucji programu KFind:

% ./configure
% make
% make install

Ponieważ program KFind używa autoconf i automake, nie powinno być problemów ze skompilowaniem go. Jeśli napotkasz problemy, proszę je zgłosić na listach e-mailowych KDE.