Formaten

Mike McBride

Krishna Tateneni

Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf
herziening Plasma 5.3 (2015-05-18)

Deze module in het KDE Systeeminstellingen geeft u de mogelijkheid om zaken aan te passen die afhankelijk zijn van het deel van de wereld waarin u leeft.

In de meeste gevallen hoeft u alleen de regio op te geven en de overige opties worden op de juiste manier voor u ingesteld.

Onderaan deze module ziet u voorbeelden van hoe de instellingen er uit zien en welke eenheden van maten gebruikt worden. Naast getallen, ziet u hoe waarden van valuta, datums en tijden in lang en kort formaat worden getoond. Wanneer u elk van de instellingen wijzigt, tonen de voorbeelden de effecten van de wijzigingen voordat u ze toepast.

Het afrolvak Regio bevat de lijst met beschikbare landen en zal initieel uw nu geselecteerde land tonen. Als de selectie Standaard toont dan hebt u geen land ingesteld en krijgt u de standaard van het land ingesteld door het systeem, die ook getoond zal worden.

In het geval dat u andere individuele instellingen nodig hebt schakelt u Details van instellingen in en selecteert u het landformaat voor regels voor Getallen, Tijd, Valuta, Maateenheden of Alfabetisering en sortering uit de afrolvakken.