Hoofdstuk 1. Inleiding

KWatchGnuPG is een eenvoudige logviewer voor GnuPG versie 1.4 en 2.0. Het is als het ware een grafische schil (GUI) voor het commando WatchGnuPG. Deze controleert een socket op loggegevens van de GnuPG backend-toepassingen. Voor meer informatie over WatchGnuPG kunt u het commando info watchgnupg typen.

U kunt KWatchGnuPG starten met het menu HulpmiddelenGnuPG-logweergave van zowel Kleopatra als van KMail, maar ook vanaf de commandoregel. De naam van het uitvoerbare bestand van KWatchGnuPG is kwatchgnupg.