Evenementen toevoegen

KonsoleKalendar kan evenementen toevoegen in een agenda door de parameter -add te gebruiken. Evenementen die succesvol toegevoegd zijn, worden direct getoond in KDE-agendatoepassingen, zoals KOrganizer.

U krijgt een lijst met alle agenda's en hun id's met:

% konsolekalendar --list-calendars

In het volgende voorbeeld voegen we een evenement toe op 2016-12-01 (1 december 2016) om 10:00 uur. Het eindigt om 12:00 uur en heeft als titel "Tandarts bezoek". Het zal in de agendahulpbron met de id 8 worden ingevoegd:

% konsolekalendar --add --calendar 8 --date 2016-12-04 --time 10:00 \
--end-time 12:00 --summary "Tandarts bezoek"

In het volgende voorbeeld wordt een verjaardag toegevoegd aan de agendahulpbron met id 8:

% konsolekalendar --add --calendar 8 --date 2016-12-06 --summary "Mijn verjaardag" \
--description "Feestje bouwen!"

Op de volgende manier kunt u een week vakantie in een agenda met id 8 invoegen:

% konsolekalendar --add --calendar 12 --date 2017-08-01 \
--end-date 2017-08-07 --summary "Vacantie" --description "Onbereikbaar voor iedereen!"