Exportformaten

Enkele formaten, maar niet allemaal, worden in het volgende gedeelte beschreven.

KonsoleKalendar Tekst-formaat

Het KonsoleKalendar tekst-formaat is het standaardformaat dat door KonsoleKalendar gebruikt wordt. Het is ontwikkeld om op een prettige manier de evenementen te kunnen bekijken en om andere scripts de mogelijkheid te geven de gegevens te verwerken.

Het KonsoleKalendar-tekstformaat ziet er als volgt uit:

Date:\t<Datum evenement>(dddd jjjj-MM-dd)
[\t<Starttijd evenement>(uu:mm) - <Eindtijd evenement>(uu:mm)]
Titel:
\t<Titel van evenement | "(geen titel beschikbaar)">
Locatie:
\t<Locatie van evenement | "(geen locatie beschikbaar)">
Omschrijving:
\t<Omschrijving van evenement | "(geen omschrijving beschikbaar)">
UID:
\t<UID van het evenement>
--------------------------------------------------

Uitvoer van konsolekalendar --next --export-type Text:

Datum:  dinsdag 2016-11-29
    08:00 - 09:00
Titel:
    Directievergadering
Locatie:
    Vergaderruimte
Omschrijving:
    Vergadering van complete staf over het project.
UID:
    KonsoleKalendar-1924621834.134
--------------------------------------------------

Verkort KonsoleKalendar-tekstformaat

Het verkorte tekstformaat is een compacte, minder uitgebreide versie van het gebruikelijke KonsoleKalendar-tekstformaat.

Het verkorte KonsoleKalendar-tekstformaat ziet er als volgt uit:

[--------------------------------------------------]
{<Datum evenement>(dddd jjjj-MM-dd)]
[<Starttijd evenement>(uu:mm) - <Eindtijd evenement>(uu:mm) | "\t"]
\t<Titel evenement | \t>[, <Locatie evenement>]
\t\t<Omschrijving evenement | "\t">

Uitvoer van konsolekalendar --next --export-type Short:

--------------------------------------------------
Dinsdag 2016-11-29
08:00 - 09:00  Directievergadering, Vergaderruimte
        vergadering van complete staf over het project.

Door komma's gescheiden (CSV) formaat

In het door komma's gescheiden formaat staan de velden in dezelfde volgorde als het KonsoleKalendar-tekstformaat. Het enige verschil is dat alle gegevens op één regel staan en gescheiden worden door een komma. Indien de gegevens in een bestand worden opgeslagen, kunnen deze zonder veel problemen in een spreadsheet worden geïmporteerd. Voorbeelden hiervan zijn Calligra Sheets, OpenOffice.org Calc en Microsoft® Excel. Ook is dit formaat uitermate geschikt voor verdere verwerking door andere scripts en toepassingen.

Het door komma's gescheiden formaat ziet er als volgt uit:

"Weekdag, Maand dag, Jaar","HH:MM","Weekdag, Maand dag, Jaar","HH:MM","Samenvatting","Locatie","Beschrijving","UID"

Uitvoer van konsolekalendar --next --export-type CSV:

"Tuesday, November 29, 2016","08:00","Tuesday, November 29, 2016","09:00","Staff Meeting","Conference Room","Meet in the big conference \
room with the entire staff.","KonsoleKalendar-1924621834.134"

HTML-opmaak

Het HTML-formaat zal een geldig HTML-bestand aanmaken dat geschikt is om op het WWW te publiceren. Dit formaat is niet geschikt voor verdere bewerkingen door andere scripts, maar is erg goed voor het publiceren van agenda's op het internet.

HTMLmonth-formaat

Dit formaat maakt een HTML-bestand aan dat alle afspraken in de maanden uit het opgegeven datumbereik toont. Dit formaat is niet geschikt voor verdere bewerkingen door andere scripts, maar is erg goed voor het publiceren van agenda's op het internet.