Hoofdstuk 4. Vragen en antwoorden

4.1. Welk configuratiebestand wordt door KonsoleKalendar gebruikt?
4.2. Wat zijn de applicatienamen van KonsoleKalendar?
4.3. Welk datumformaat wordt er gebruikt?
4.4. Welk formaat wordt er voor de tijd gebruikt?
4.5. Zal KonsoleKalendar een nieuw evenement aanmaken dat identiek is aan een reeds bestaand evenement?
4.6. Hoe bepaalt KonsoleKalendar of een evenement identiek is aan een reeds bestaand evenement?
4.7. Kan een evenement zonder vast tijdstip veranderd worden in een evenement met een vast tijdstip?
4.8. Waarom worden UIDs getoond bij de meeste exportformaten?
4.9. Hoe kan ik mijn vraag toevoegen aan deze FAQ?

4.1.

Welk configuratiebestand wordt door KonsoleKalendar gebruikt?

Geen.

4.2.

Wat zijn de applicatienamen van KonsoleKalendar?

KonsoleKalendar's applicatienaam is konsolekalendar.

4.3.

Welk datumformaat wordt er gebruikt?

KonsoleKalendar weigert alle data op de commandoregel die niet voldoen aan de ISO 8601 standaard. Dit formaat is: JJJJ-MM-DD. JJJJ staat voor het jaartal in vier cijfers (zoals 2003). MM staat voor de maand in twee cijfers (01,02,..,12) en DD staat voor de dag (01,02,..,31).

KonsoleKalendar gebruikt bij het exporteren altijd het ISO 8601-formaat.

4.4.

Welk formaat wordt er voor de tijd gebruikt?

KonsoleKalendar weigert alle tijden op de commandoregel die niet voldoen aan de ISO 8601 standaard. Dit formaat is: HH:MM:SS. HH staat voor de uren in twee cijfers (00,01,..,24). MM staat voor de minuten in twee cijfers (01,02,..,60) en SS staat voor de seconden (01,02,..,60).

KonsoleKalendar gebruikt bij het exporteren altijd het ISO 8601-formaat.

4.5.

Zal KonsoleKalendar een nieuw evenement aanmaken dat identiek is aan een reeds bestaand evenement?

Nee, zie volgende vraag.

4.6.

Hoe bepaalt KonsoleKalendar of een evenement identiek is aan een reeds bestaand evenement?

KonsoleKalendar kijkt naar de opgegeven start- en eindtijd, start- en einddatum, titel en omschrijving. Een evenement is identiek als alle waarden hetzelfde zijn.

4.7.

Kan een evenement zonder vast tijdstip veranderd worden in een evenement met een vast tijdstip?

Ja. Door gebruik te maken van de --time float en de --change parameters.

4.8.

Waarom worden UIDs getoond bij de meeste exportformaten?

Omdat u de UID moet opgeven als u een evenement wilt wijzigen of verwijderen. Indien u de UID van evenementen niet wilt zien, kunt u gebruik maken van het verkorte exportformaat (--export-type short).

4.9.

Hoe kan ik mijn vraag toevoegen aan deze FAQ?

Stuur uw vragen naar .