Een nieuw agendabestand creëren

KonsoleKalendar kan gebruikt worden om nieuwe agenda's uit bestaande bestanden te maken. U kunt de agenda aanmaken met de optie --create met de bestandsnaam als argument. Het bestand moet een geldig iCal of vCal bestand zijn.

Opmerking: U kunt de optie --dry-run niet gebruiken om te testen of de hulpbron kan worden aangemaakt.

Opmerking: KonsoleKalendar heeft het bestand nodig om te werken, verwijder het bestand dus nooit handmatig.

Technische opmerking: KonsoleKalendar maakt met dit commando een nieuwe Akonadi-hulpbron aan die naar dit bestand wijst. Het voorkomt niet om meerdere hulpbronnen aan te maken die allen naar hetzelfde bestand wijzen.

Maak een agendabestand aan met de naam /data/share/calendars/vacation.ics:

% konsolekalendar --create --file vacation.ics

De hulpbron zal de naam vacation krijgen met --list-calendars

Het is niet mogelijk om een Akonadi-hulpbron te verwijderen met KonsoleKalendar, u moet KOrganizer gebruiken of akonadiconsole.