Tijd & datum

De sectie Tijd & datum laat u opties instellen gerelateerd aan tijd en datum:

 • Tijdzone: Selecteer uw tijdzone. KAlarm gebruikt deze tijdzone overal, behalve wanneer u het overschrijft voor individuele herinneringen.

 • Vakantieregio: Selecteer uit welk land of regio de vakanties moeten worden gebruikt. Dit heeft betrekking op herinneringen waarvoor de optie om vakantiedagen uit te sluiten is geselecteerd.

 • Begin van de dag voor herinneringen met alleen een datum: Stel het tijdstip van het begin-van-de-dag in met het doel alleen-datum herinneringen te activeren, bijv. diegene waarvoor de optie Elke tijd was geselecteerd. Op de datum wanneer ze aflopen, zullen zulke herinneringen worden uitgevoerd bij het vroegste gelegenheid gedurende de 24 uur beginnend met de tijd van begin-van-de-dag.

 • Werkuren-groepsvak: Deze opties laten u uw werkuren, nodig wanneer de optie Alleen tijdens werkuren is geselecteerd voor een herhaling in de Dialoogvenster om herinneringen te bewerken.

  • Alle werkdagen aanvinken.

  • Begintijd werkdag: voer de tijd in waarop u elke dag begint met uw werk.

  • Eindtijd werkdag: voer de tijd in waarop u elke dag uw werk beëindigd.

 • KOrganizer afspraakduur: Voer de in te stellen afspraakduur in om de herinneringen in KOrganizer in te stellen die naar KOrganizer worden gekopieerd. De standaard duur is nul.