Hoofdstuk 4. Werking van commandoregelopdrachten

Wanneer commandoregelparameters worden aangeleverd zal KAlarm de lijst met geplande herinneringen niet tonen zoals bovenstaand beschreven in KAlarm gebruiken. Commandoregelopties specifiek voor KAlarm kunnen worden gebruikt om de volgende bewerkingen uit te voeren:

  • een nieuwe herinnering plannen

  • de weergavemodus van KAlarm besturen

  • hulp verkrijgen

Extra opties voor de opdrachtregel worden primair geleverd om andere toepassingen een interface te bieden naar KAlarm. Ze worden beschreven in het hoofdstuk Gids voor ontwerpers naar KAlarm.

De opdrachtregel moet alleen opties bevatten die van toepassing zijn op één KAlarm bewerking. Als u meerdere bewerkingen wilt doen, dan moet u KAlarm meerdere keren oproepen elke keer met een enkele set opties.

Een nieuwe herinnering plannen

De volgende opties worden gebruikt om een nieuwe herinnering te plannen:

OptieBeschrijving
-a, --ack-confirmNogmaals vragen om bevestiging wanneer het herinneringsbericht is bevestigd.
-A, --attach URLSpecificeer het pad of URL van een bestand die een bijlage is bij de e-mail. Deze optie kan, indien nodig, herhaald worden. --mail moet gespecificeerd worden met deze optie.
--auto-closeHerinneringvenster automatisch sluiten na verlopen tijdsinterval van de periode --late-cancel. --late-cancel moet gespecificeerd worden met deze optie.
-b, --beepSysteemgeluid weergeven als bericht wordt getoond. --speak, --play en --play-repeat kunnen niet gespecificeerd worden met deze optie.
--bccBlinde kopie van e-mailbericht naar uzelf sturen. --mail moet gespecificeerd worden met deze optie.
-c, --color, --colour kleurStel de achtergrondkleur van het bericht in op de gespecificeerde Qt™-kleurnaam of de hex-code 0xRRGGBB.
-C, --colorfg, --colourfg kleurStel de voorgrondkleur van het bericht in op de gespecificeerde Qt™-kleurnaam of de hex-code 0xRRGGBB.
-d, --disableDe herinnering uitschakelen. Het zal niet meer uitgevoerd worden totdat het handmatig geactiveerd wordt.
--disable-allSchakel monitoring van herinneringen uit. Dit voorkomt elk aflopen van een herinnering totdat u herinneringen opnieuw inschakelt of KAlarm herstart, bijv. bij volgende aanmelding. --triggerEvent kan niet gespecificeerd worden met deze optie.
-e, --exec commandoregelSpecificeer een uit te voeren shell-commando. Indien gespecificeerd, dan moet deze optie de laatste optie van KAlarm zijn in de opdrachtregel van KAlarm. Alle volgende commandoparameters en opties worden geïnterpreteerd als onderdeel van de de uit te voeren opdrachtregel. --file en --exec-display en --mail kunnen niet gespecificeerd worden met deze optie. --ack-confirm, --beep, --color en --colorfg worden genegeerd met deze optie.
-E, --exec-display commandoregelSpecificeer een uit te voeren commando om een de tekst van het herinneringsbericht te genereren. Indien gespecificeerd, dan moet deze optie de laatste optie van KAlarm zijn in de opdrachtregel van KAlarm. Alle volgende commandoparameters en opties worden geïnterpreteerd als onderdeel van de de uit te voeren opdrachtregel. --exec, --file en --mail kunnen niet gespecificeerd worden met deze optie.
-f, --file URLSpecificeer het pad of URL van een tekst- of afbeeldingsbestand waarvan de inhouden het herinneringsbericht moeten vormen. --exec, --exec-display en --mail kunnen niet gespecificeerd worden en bericht moet niet aanwezig zijn met deze optie.
-F, --from-id IDGebruik de gespecificeerde identiteit van KMail als de afzender van de e-mail. --mail moet gespecificeerd worden met deze optie.
-i, --interval periodeStel het interval tussen herhalingen van de herinnering in. Uren/minuten worden gespecificeerd in de opmaak nHnM, waar n een getal is, bijv. 3H30M. Andere tijdsperioden worden gespecificeerd in de opmaak nX, waar n een getal is en X is een van de volgende letters: Y (jaren), M (maanden), W (weken), D (dagen). Als --recurrence ook is gespecificeerd, zijn Y (jaren) en M (maanden) niet toegestaan. Verplicht als --repeat of --until is gespecificeerd.
-k, --korganizerToon de herinnering als een afspraak in de actieve agenda van KOrganizer.
-l, --late-cancel periodeAnnuleer de herinnering als het niet zal aflopen binnen de gespecificeerde periode na de juiste tijd. Uren/minuten worden gespecificeerd in de opmaak nHnM, waar n een getal is, bijv. 3H30M. Andere tijdsperiodes worden gespecificeerd in de opmaak nX, waar n een getal is en X is een van de volgende letters: W (weken), D (dagen). De standaard waarde van periode is 1 minuut.
-L, --loginLaat de herinnering aflopen elke keer dat u zich aanmeldt. --interval, --repeat en --until kunnen niet gespecificeerd worden met deze optie.
-m, --mail adresStuur een e-mail naar het gespecificeerde adres. Deze optie kan naar behoefte herhaald worden. --exec, --exec-display en --file kan niet worden gespecificeerd met deze optie. --ack-confirm, --beep, --color en --colorfg worden met deze optie genegeerd.
-p, --play URLSpecificeer het pad of URL van een eenmaal af te spelen audiobestand, ofwel als een audioherinnering of wanneer het herinneringsbericht wordt getoond. --play-repeat, --beep en --speak kunnen niet gespecificeerd worden met deze optie.
-P, --play-repeat URLSpecificeer het pad of URL van een herhaald af te spelen audiobestand, ofwel tot Afspelen stoppen wordt gebruikt of zolang het herinneringsbericht wordt getoond. --play, --beep en --speak kunnen niet gespecificeerd worden met deze optie.
--recurrence specStel de herinnering in om opnieuw te verschijnen. Specificeer de herhaling met iCalendar syntaxis (gedefinieerd in RFC2445), bijv. FREQ=MONTHLY;COUNT=4;INTERVAL=3;BYDAY=-1MO. --until kan niet met deze optie worden gedefinieerd.
-r, --repeat aantalStel het aantal keren in dat de herinnering moet aflopen of, als een herhaling is gespecificeerd met --recurrence, het aantal keren dat de herinnering zou moeten aflopen elke keer dat --recurrence het activeert (bijv. een herhaling binnen een herhaling). Als --recurrence niet aanwezig is, specificeer -1 om de herinnering zich oneindig te laten herhalen. --interval moet en --until mag niet gespecificeerd worden met deze optie.
-R, --reminder periodeVoer een herhalingsherinnering de gespecificeerde tijdsduur voor of na de hoofdherinnering uit en elk van zijn herhalingen (indien aanwezig). De periode is gespecificeerd in dezelfde indeling als beschreven voor --late-cancel. De herhaling zal standaard voor de herinnering plaatsvinden. Om een herhaling na de herinnering te specificeren, laat periode vooraf gaan met +, bijv. +3D. Deze optie kan niet gespecificeerd worden met --exec, --mail of --reminder-once.
--reminder-once periodeVoer eenmalig een herhalingsherinnering de gespecificeerde tijdsduur voor of na de verschijning van de herinnering uit. Er zal geen herhaling van de worden getoond voor of na opvolgende herinneringen (indien aanwezig). De periode wordt gespecificeerd in dezelfde indeling als beschreven voor --reminder. Deze optie kan niet gespecificeerd worden met --exec, --mail of --reminder.
-s, --speakSpreek het bericht uit wanneer het wordt getond. Deze optie vereist dat Jovie is geïnstalleerd en geconfigureerd, samen met een compatibele spraaksynthesizer. --beep, --play en --play-repeat kunnen niet worden gespecificeerd met deze optie.
-S, --subject onderwerpHet onderwerpregel van het e-mailbericht. --mail moet gespecificeerd worden met deze optie.
-t, --time datum/tijdLaat de herinnering aflopen op de gespecificeerde datum of de datum/tijd. Specificeer een datum zonder een tijd in het formaat jjjj-mm-dd [TZ]; specificeer een datum en tijd met [[[jjjj-]mm-]dd-]hh:mm [TZ] (waar weggelaten krijgen datumvelden standaard de waarden voor vandaag). Als geen tijdzone is gespecificeerd, wordt de lokale systeemtijdzone aangenomen. Als een tijdzone is gespecificeerd, TZ, dan kan het de naam van een systeemtijdzone zijn (bijv. Europe/London), UTC die de UTC tijdzone representeert of Klok om de lokale computerklok te gebruiken en tijdzones te negeren.
--triggerEvent eventIDHerinnering met opgegeven gebeurtenis-id uitvoeren.
-v, --volume percentageStel het geluidsvolume voor het afspelen van het geluidsbestand in. Deze optie kan alleen gebruikt worden wanneer --play of --play-repeat is gespecificeerd.
-u, --until datum/tijdHerhaal de herinnering tot de gespecificeerde datum of datum/tijd. Specificeer de datum of datum/tijd met gebruik van dezelfde syntaxis als voor --time. Merk op dat wanneer --time is gespecificeerd, de tijdzone genomen zal worden uit zijn waarde en geen tijdzone kan worden meegegeven in de waarde van --until. --interval moet gespecificeerd worden en --repeat en --recurrence kunnen dat niet met deze optie.
berichtTe tonen berichttekst of, als --mail opgegeven is, de inhoud van het e-mailbericht.

Ofwel een berichttekst, --file, --exec, --exec-display, --play of --play-repeat moet gespecificeerd worden; behalve zoals boven aangegeven, alle opties zijn optioneel.

Twee verschillende voorbeelden om een bericht met meerdere regels en een rode achtergrond te tonen op de 27ste van deze maand zijn:

% kalarm -c red -t 27-22:00 "Denk er aan te\nSTOPPEN"
% kalarm -c 0xFF0000 -t 27-22:00 "Denk er aan te\nSTOPPEN"