Het handboek van Sieve-editor

Laurent Montel

Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf
herziening Applications 16.04 (2016-04-14)

Sieve-editor is een editor voor Sieve-scripts gebruikt voor filtering van e-mailberichten op een e-mailserver.