Het handboek van KWordQuiz

Peter Hedlund

Vertaler/Nalezer: Marc Heyvaert
Vertaler/Nalezer: Tom Albers
herziening Applications 23.08 (2023-07-04)

KWordQuiz is een toepassing door KDE die u kan helpen een vreemde woordenschat aan te leren.