record (Opnemen)

Schermafbeelding van de plug-in voor het Opnemen
Interne naam:

record

Type plug-in:

functie

Beschrijving:

Biedt een dialoog om de opnameparameters in te stellen en het opnemen te doen. Kijk in de sectie Opnemen in deze handleiding voor meer informatie.

Parameters:
opnamemethode

De gebruikte methode voor opnemen, zie RecordParams.h.

vooraf opnemen ingeschakeld

Vooraf opnemen in-/uitschakelen (1 indien in-, 0 indien uitgeschakeld).

tijd van vooraf opnemen

Aantal seconden voor opnemen vooraf.

opnametijd beperken

Beperking van opnametijd in-/uitschakelen (1 indien beperkt, 0 indien niet beperkt).

opnametijd

Duur van de opname in seconden.

starttijd gebruiken

Starttijd in/uitschakelen (1 indien gebruikt, 0 indien niet gebruikt).

starttijd

Datum/tijd om het opnemen te beginnen, in ISO-formaat.

Trigger-niveau gebruiken

Triggerniveau in/uitschakelen (1 indien gebruikt, 0 indien niet gebruikt).

trigger-niveau

Trigger-niveau in procenten.

opnameapparaat

Een tekenreeks die het opnameapparaat bepaalt.

kanalen

Het aantal te gebruiken kanalen voor opnemen.

samplesnelheid

Samplesnelheid in samples per seconde.

compressie

Te gebruiken compressie voor opslaan van de samples.

formaat van sample

Te gebruiken sampleformaat voor opslaan van de samples, zie sectie over sampleformaten.

bits per sample

Het aantal te gebruiken bits per sample voor opnemen, zou 8, 16, 24 of 32 moeten zijn.

aantal buffers

Bepaalt het aantal te gebruiken voor buffers voor opnemen.

buffergrootte

Bepaalt de grootte van de opnamebuffer, gebruikt als exponent voor berekening van de echte buffergrootte als 2^n, bijv. dit instellen op 16 geeft een buffergrootte van 2^16 = 64 kB.

Alternatieve parameters:
Plug-in voor opnemen in directe modus

Kan gebruikt worden als een enkele parameter voor instellen van de plug-in. De volgende waarden zijn mogelijk:

waardebeschrijving
formatOpen de opnamedialoog en selecteer het tabblad Formaat.
broncodeOpen de opnamedialoog en selecteer het tabblad Bron.
nu_startenOpen de opnamedialoog en begin direct met opnemen.